R01 R0101 ie 23020100 GT-I8190RWN3IE
 • GT-I8190 1 Front WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_091_Front_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_091_Front_white20003000370370#ffffff16886547
 • GT-I8190 2 Front WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_092_Front_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_092_Front_white12001800370370#ffffff16886562
 • GT-I8190 3 Right Angle WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_093_Right-Angle_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_093_Right-Angle_white12001800370370#ffffff16886639
 • GT-I8190 4 Right Angle WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_094_Right-Angle_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_094_Right-Angle_white12001800370370#ffffff16886988
 • GT-I8190 5 Right Angle WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_095_Right-Angle_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_095_Right-Angle_white20003000370370#ffffff16887359
 • GT-I8190 6 Right Angle WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_096_Right-Angle_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_096_Right-Angle_white12001800370370#ffffff16887460
 • GT-I8190 7 Right Angle WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_097_Right-Angle_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_097_Right-Angle_white20003000370370#ffffff16887470
 • GT-I8190 8 Right Angle WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_098_Right-Angle_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_098_Right-Angle_white12001800370370#ffffff16887479
 • GT-I8190 9 Left Angle WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_099_Left-Angle_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_099_Left-Angle_white20003000370370#ffffff16887489
 • GT-I8190 10 Left Angle WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_100_Left-Angle_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_100_Left-Angle_white12001800370370#ffffff16887516
 • GT-I8190 11 Left Angle WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_101_Left-Angle_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_101_Left-Angle_white20003000370370#ffffff16887539
 • GT-I8190 12 Left Angle WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_102_Left-Angle_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_102_Left-Angle_white12001800370370#ffffff16887599
 • GT-I8190 13 Right WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_103_Right_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_103_Right_white12001800370370#ffffff16887617
 • GT-I8190 14 Left WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_104_Left_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_104_Left_white12001800370370#ffffff16887626
 • GT-I8190 15 Back WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_105_Back_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_105_Back_white20003000370370#ffffff16887639
 • GT-I8190 16 Back WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_106_Back_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_106_Back_white12001800370370#ffffff16887657
 • GT-I8190 17 Dynamic WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_107_Dynamic_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_107_Dynamic_white12001800370370#ffffff16887702
 • GT-I8190 18 Dynamic WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_108_Dynamic_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_108_Dynamic_white12001800370370#ffffff16887745
 • GT-I8190 19 Dynamic WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_130_Dynamic_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_130_Dynamic_white900600370370#ffffff16887812
 • GT-I8190 20 Dynamic WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_131_Dynamic_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_131_Dynamic_white18001200370370#ffffff16887949
 • GT-I8190 21 Dynamic WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_132_Dynamic_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_132_Dynamic_white900600370370#ffffff16888058
 • GT-I8190 22 Dynamic WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_133_Dynamic_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_133_Dynamic_white18001200370370#ffffff16888102
 • GT-I8190 23 Dynamic WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_134_Dynamic_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_134_Dynamic_white18001200370370#ffffff16888122
 • GT-I8190 24 Dynamic WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_135_Dynamic_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_135_Dynamic_white18001200370370#ffffff16889738
 • GT-I8190 25 Dynamic WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_136_Dynamic_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_136_Dynamic_white18001200370370#ffffff16890589
 • GT-I8190 26 Dynamic WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_137_Dynamic_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_137_Dynamic_white18001200370370#ffffff16890607
 • GT-I8190 27 Dynamic WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_117_dynamic_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_117_dynamic_white12001800370370#ffffff16890639
 • GT-I8190 28 Dynamic WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_118_Dynamic_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_118_Dynamic_white12001800370370#ffffff16890657
 • GT-I8190 29 Dynamic WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_119_Dynamic_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_119_Dynamic_white20003000370370#ffffff16890686
 • GT-I8190 30 Dynamic WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_120_Dynamic_white?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_120_Dynamic_white12001800370370#ffffff16890704
 • GT-I8190 31 Front BlackGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_007_Front_black?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_007_Front_black12001800370370#00000016893242
 • GT-I8190 32 Back BlackGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_008_Back_black?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_008_Back_black12001800370370#00000016893460
 • GT-I8190 33 Front BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_046_Front_blue?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_046_Front_blue12001800370370#1c0d8216893484
 • GT-I8190 34 Right Angle BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_047_Right-Angle_blue?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_047_Right-Angle_blue12001800370370#1c0d8216894026
 • GT-I8190 35 Right Angle BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_048_Right-Angle_blue?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_048_Right-Angle_blue12001800370370#1c0d8216894132
 • GT-I8190 36 Right Angle BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_049_Right-Angle_blue?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_049_Right-Angle_blue12001800370370#1c0d8216894332
 • GT-I8190 37 Left Angle BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_050_Left-Angle_blue?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_050_Left-Angle_blue12001800370370#1c0d8216895450
 • GT-I8190 38 Right BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_051_Right_blue?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_051_Right_blue12001800370370#1c0d8216895613
 • GT-I8190 39 Left BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_052_Left_blue?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_052_Left_blue12001800370370#1c0d8216896392
 • GT-I8190 40 Back BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_053_Back_blue?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_053_Back_blue12001800370370#1c0d8216896842
 • GT-I8190 41 Dynamic BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_054_Dynamic_blue?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_054_Dynamic_blue12001800370370#1c0d8216897111
 • GT-I8190 42 Dynamic BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_065_Dynamic_blue?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_065_Dynamic_blue900600370370#1c0d8216897147
 • GT-I8190 43 Dynamic BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_066_Dynamic_blue?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_066_Dynamic_blue900600370370#1c0d8216897857
 • GT-I8190 44 Dynamic BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_067_Dynamic_blue?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_067_Dynamic_blue18001200370370#1c0d8216897933
 • GT-I8190 45 Dynamic BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_068_Dynamic_blue?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_068_Dynamic_blue18001200370370#1c0d8216897967
 • GT-I8190 46 Dynamic BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_059_Dynamic_blue?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_059_Dynamic_blue12001800370370#1c0d8216897988
 • GT-I8190 47 Dynamic BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_060_Dynamic_blue?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_060_Dynamic_blue20003000370370#1c0d8216898023
 • GT-I8190 48 Front BrownGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_007_Front_brown?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_007_Front_brown12001800370370#86510116898455
 • GT-I8190 49 Back BrownGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_008_Back_brown?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_008_Back_brown12001800370370#86510116899275
 • GT-I8190 50 Front GreyGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_022_Front_gray?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_022_Front_gray12001800370370#77777716899300
 • GT-I8190 51 Left Angle GreyGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_023_Left-Angle_gray?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_023_Left-Angle_gray12001800370370#77777716899346
 • GT-I8190 52 Back GreyGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_024_Back_gray?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_024_Back_gray12001800370370#77777716899371
 • GT-I8190 53 Dynamic GreyGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_025_Dynamic_gray?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_025_Dynamic_gray12001800370370#77777716899395
 • GT-I8190 54 Dynamic GreyGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_031_Dynamic_gray?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_031_Dynamic_gray18001200370370#77777716899443
 • GT-I8190 55 Dynamic GreyGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_032_Dynamic_gray?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_032_Dynamic_gray18001200370370#77777716899463
 • GT-I8190 56 Dynamic GreyGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_028_Dynamic_gray?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_028_Dynamic_gray12001800370370#77777716899487
 • GT-I8190 57 Front RedGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_010_Front_red?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_010_Front_red12001800370370#aa020116899513
 • GT-I8190 58 Right RedGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_011_Right_red?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_011_Right_red12001800370370#aa020116900073
 • GT-I8190 59 Back RedGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/ie_GT-I8190RWN3IE_012_Back_red?$L1-Gallery$ie_GT-I8190RWN3IE_012_Back_red12001800370370#aa020116901182
#ffffff,#000000,#1c0d82,#865101,#777777,#aa0201White,Black,Blue,Brown,Gray,Red
GT-I8190 Front White

Designed for humans, inspired by nature

• Enjoy minimal, organic and comfortable design
• Experience great viewing on a 4.0-inch Super AMOLED screen
• Use the Android 4.1 Jelly Bean operating system
• Multitask with Pop-up Play and use a range of smart services

ColourWhite Black Blue Brown Gray Red 

Product Features

See All

Tech specs

See All

Network/Bearer and Wireless Connectivity

 • GSM 3G , HSUPA
 • GSM 3G , HSUPA
 • EDGE / GPRS (850 / 900 / 1800 / 1900MHZ)
 • EDGE / GPRS (850 / 900 / 1800 / 1900MHZ)
 • HSPA 14.4 / 5.76
 • HSPA 14.4 / 5.76
Network/Bearer and Wireless Connectivity
EDGE/GPRS
Infra
2G
Communication
HSPA
3G

*Available capacity varies and storage is less due to phone software