דוח קיימות

שילוב ניהול ארגוני ופיתוח בר-קיימא הופך לסוגיה חשובה יותר ויותר בעולם העסקים, לנוכח ציפיות הולכות וגדלות לאחריות חברתית וסביבתית.

בתגובה לכך, שיפרנו את תהליך איסוף הרעיונות מבעלי העניין והגדרת אסטרטגיות וחזון כלל-ארגוניים עבור פיתוח בר-קיימא.

אחריות כלכלית, סביבתית וחברתית מהווה את המרכיב המרכזי בניהול בר הקיימא שלנו. אנו מחויבים להמשיך ולזהות את בעלי העניין השונים שלנו, לבנות איתם מערכות יחסים חיוביות, ובסופו של דבר להעלות את ערכנו עבור החברה ובעלי העניין גם יחד.

הגישות העיקריות שלנו לקיימות

 Our Main Approaches to Sustainability

הורדת דוח קיימות

דוח קיימות לשנת 2015

32.6MB הורד

דוח קיימות לשנת 2013

14.6MB הורד

דוח קיימות לשנת 2012

16.4MB הורד

דוח קיימות לשנת 2011

11MB הורד

דוח קיימות לשנת 2010

דוח קיימות לשנת 2009

2.5MB הורד

דוח קיימות לשנת 2008

6.7MB הורד

דוח סביבה וחברה לשנת 2007

3.1MB הורד

דוח סביבה וחברה לשנת 2006

42.9MB הורד

דוח ניהול ירוק לשנת 2005

10.7MB הורד

דוח ניהול ירוק לשנת 2004

9.4MB הורד

דוח סביבה, בריאות ובטיחות לשנת 2001

4.4MB הורד

דוח סביבה, בריאות ובטיחות לשנת 2000

4.9MB הורד