עובדות ומספרים

סטטיסטיקות מפתח, נתונים ועוד

אנו גאים להציג את הישגינו בקידום ניהול קיימות ב-Samsung Electronics.

 

יחס ערך כלכלי מפולג

Economic value distribution information התפלגות ערך כלכלי
2016 2015 2014 התפלגות ערך כלכלי
127.0 128.8 139.5 ‎(טריליון וון דרום קוריאני)‎ ‎[ספק]‎ עלויות רכש
445 523 523 ‎(מיליארד וון דרום קוריאני)‎ ‎[קהילה מקומית]‎ תרומות קהילתיות
3,992 3,069 3,000 ‎(מיליארד וון דרום קוריאני)‎ ‎[בעל מניות/משקיע]‎ דיבידנדים
24.0 23.5 22.5 ‎[בעל מניות/משקיע]‎ יחס החלוקה של הדיבידנדים
‎(טריליון וון דרום קוריאני)‎
588 777 593 ‎(מיליארד וון דרום קוריאני)‎ ‎[נושה]‎ הוצאות ריבית
8.9 7.8 5.5 ‎(טריליון וון דרום קוריאני)‎ ‎[מועסק]‎ תגמול
Rיחס ערך כלכלי מפולג
(%) יחס ערך כלכלי מפולג
69.2 ספק
0.2 קהילה מקומית
2.2 בעל מניות ומשקיע
0.3 נושה
13.1 מועסק
4.8 ממשלה
10.2 יתרת רווח
תמונה זו היא אינפוגרפיקה של יחס ערך כלכלי מפולג

הורדת דוח