שרשרת אספקה

ניהול אחראי של שרשרת האספקה

אנו מוודאים כי ספקינו בונים יתרון תחרותי איתן, באמצעות תמיכה ושיתופי פעולה היוצרים סביבה תאגידית מהימנה ושרשרת אספקה בת קיימא.

תמונת מפתח חזותית של שרשרת אספקה של קיימות

מונעים על ידי פילוסופיה של הוגנות, פתיחות ושיתוף פעולה סימביוטי, אנו מפעילים שרשרת אספקה על בסיס 2,500 ספקים ברחבי העולם. אנו מסייעים לכל הספקים שלנו בציות ל-'קוד התנהגות לספק Samsung', ופועלים בכפוף לתקנות מקומיות ולתקנים בינלאומיים. אנו מבצעים הערכות להספקים שלנו, ומנהלים כך את סיכוני שרשרת האספקה במונחי היבטי קיימות, לרבות סביבה, זכויות אדם וגורמים פיננסיים. יתרה מכך, אנו ממשיכים לתמוך בספקינו כדי לבנות צמיחה ויתרון תחרותי משותפים.

אסטרטגיית ניהול שרשרת אספקה וחמישה קריטריונים

 •  

  כלכלה

  אנו מבססים יתרון תחרותי מקיף בעלויות, במסירה, באיכות, בטכנולוגיה ובמשאבי אנוש, על מנת למקסם את הסינרגיה, המהירות והיעילות בעבודה מול הספקים שלנו, וכדי ליצור סביבה תאגידית שמאפשרת צמיחה בת קיימא.

 •  

  קהילה

  אנו דורשים ציות לתקנות ולתקנים בינלאומיים בתחומי ניהול זכויות אדם, סביבת עבודה, אתיקה וסוגיות מינרלי קונפליקט, מתוך כוונה לבנות מערכת ניהול פתוחה ושקופה שמערבת את כל בעלי העניין לאורכה של שרשרת האספקה.

 •  

  סביבה

  אנו עובדים באופן בלעדי עם ספקים מוסמכי Eco-Partner, כך שנוכל להעריך ולנהל את ההשפעה הסביבתית של הרכיבים, חומרי הגלם ותהליכי הייצור שלהם.

 
<h3> אינפוגרפיקה המציגה יצירת ערך באמצעות ניהול בר קיימא</h3> <ul> <li>List 1) Cost competitiveness (Economic).</li> <li>List 2) On time delivery (Economic).</li> <li>List 3) Supplier competitiveness (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 4) Response to Risk (Economics, Social, Environmental).</li> <li>List 5) Human resources capacity (Economic)</li> </ul>
תמונה זו מתארת אינפוגרפיקה נוספת של אסטרטגיית ניהול שרשרת אספקה וחמישה קריטריונים בשרשרת אספקה של קיימות.

פעילות ספקים

ב-Samsung, אנו שואפים לבנות שותפות אסטרטגית עם ספקים מובילים על בסיס אמון הדדי. מסיבה זו אנו מאמצים תהליך הוגן ושקוף בתפעול מערכת רישום ספקים עבור ספקים חדשים, ומבצעים הערכות שנתיות שמסייעות לספקינו בחיזוק היתרון התחרותי שלהם ומזעור הסיכונים הרלוונטיים להם.
כל חברה שמוכנה להביא את היכולת הטכנולוגית המובחנת שלהן אל השולחן ורוצה לעשות עסקים עם סמסונג יכולה לפרסם את ההצעות העסקיות החדשות שלהם בפורטל הרכש שלנו (www.secbuy.com) בכל עת.
. מוקד (IPC)International Procurement Center מרכז את פעילות הרכש שלנו. ה-IPC מאפשר לנו לזהות ספקים בעלי איכויות יוצאות דופן באזורים בעלי חשיבות אסטרטגית ברחבי העולם.

פריטי מפתח להערכה בתכנית שלנו לרישום ספקים חדשים

 
סביבה ובטיחות
הספקים שלנו נדרשים לעמוד בקריטריונים בהתאם למוגדר ב-22 מסמכים שמושאם בטיחות תעסוקתית, ציוד למניעת שריפות, גיהות תעסוקתית, חומרים מסוכנים ומתקנים ידידותיים לסביבה.
שמונה פריטי חובה לציות: ציוד למניעת שריפות, מפגעים ופסולת, ביוב ומתקני סילוק שפכים וכו'.
 
זכויות אדם ועובדים
ביצוע ביקורות חובה בשטח בהתאם למוגדר ב-20 מסמכים שמושאם עבודה וולונטרית, ציות לתקנות שעות עבודה ואיסור אפליה.
שלושה פריטי חובה לציות: איסור על עבודת ילדים, הבטחת שכר מינימום ואיסור על טיפול לא הומני.
 
Eco-Partner
ביצוע סקירות עבור מדיניות סביבתית למוצרים, חינוך והכשרה ושימוש בחומרים מסוכנים.
ניהול עסקים עם ספקים מוסמכי Eco-Partner בלבד.

תהליך הערכה מקיף

תמונה של תהליך הערכה מקיף (הערכה רב שנתית, שיפור עצמי, הערכה, ניהול ביצוע מעקב) של אינפוגרפיקה בשרשרת אספקה.

תכניות שיתוף פעולה עם שותפים

על מנת לחיות לאור הפילוסופיה העסקית שלנו הגורסת כי "היתרון התחרותי שלנו ב-Samsung Electronics נובע מהיתרון התחרותי של הספקים שלנו", אנו חותרים לדחוק את גבולות יוזמת הניהול הסימביוטית שלנו, כך שתכלול הן ספקים מקומיים והן ספקים בחו"ל. אנו מספקים מגוון רחב של תכניות לתמיכה בערוצי מימון, חינוך וחדשנות כדי להבטיח שספקינו יהיו תחרותיים בשוק הגלובלי.

 • This image describe funding in partner collabouration programs This image describe funding in partner collabouration programs
  • KRW 823.2billion
  • investment in the Win-Win Cooperation Fund

  מימון

  יצירת קרנות המוערכות בכטריליון וון דרום אמריקאי בבנקים מסחריים

 • This image describe employee capacity-building in partner collabouration programs This image describe employee capacity-building in partner collabouration programs
  • 13,089 Persons
  • Attendees of supplier training

  בניית קיבולת מועסקים

  אספקת מנהיגות, ניסיון תעסוקתי, וקורסים אחרים במתקן ההכשרה שלנו הייעודי לספקים בלבד

 • This image describe innovation initiatives in partner collabouration programs This image describe innovation initiatives in partner collabouration programs
  • 479 companies
  • Suppliers that received Smart Factory support

  יוזמות חדשנות

  תכנית לסייע כמעט ל-1,000 ספקים ולעסקים קטנים ובינוניים ללא יחסים עסקיים עם Samsung ברחבי המדינה, לשפר את קיבולת הייצור שלהם עד תום 2017

[תוצאות 2016 של תכניות המפתח שלנו לשיתוף פעולה עם שותפים]

* אנו מסייעים לספקי הדרג הראשון (1st-Tier) והשני (2nd-Tier) שלנו לדווח על עוולות באמצעות קו הטלפון הישיר שלנו (+82-80-200-3300), דרך דוא"ל(ssvoc@samsung.com), דרך מערכת מקוונת לחשיפת שחיתות בפורטל שלנו לשיתוף פעולה עם שותפים (www.secbuy.com), באמצעות ייעוץ לספקים בשטח ובאמצעות מפגשים שונים.

סביבת עבודה של ספקים

ב-Samsung, אנו מתייחסים ברצינות לאחריות הרובצת עלינו בקידום ניהול זכויות אדם לאורך שרשרת האספקה כולה, בציות להסכמי זכויות אדם בינלאומיים באמצעות הבטחת בטיחות במקום העבודה ובציות לקוד התנהגות שנקבע ע"י הקואליציה האזרחית של תעשיית האלקטרוניקה (EICC). אנו מנטרים באופן שוטף את כל הספקים שלנו בהתאם לתקני האישור של ה-EICC, כדי לזהות בעיות ולבצע שיפורים נדרשים. כאשר אנו מעודדים את ספקי הדרג הראשון שלנו ליצור סביבת עבודה בטוחה, מחויבותנו לבטיחות במקום העבודה מתגלגלת בתורה גם אל ספקי הדרג השני דרך ספקי הדרג הראשון. כך אנו תורמים לבניית סביבה בריאה בשרשרת האספקה.

סביבת עבודה של ספקים
<h3>Suuplier Work Environment</h3> <dl> <li>self-assessment</li> <li>All 1st-tier supplier conduct annual self-assessments.</li> </dl> <dl> <li>On-site audits</li> <li>Critical suppliers are selected in consideration of transaction volume and self-assessment outcomes, and they receive on-site audits</li> <li>Year-round and special audits are performed on the employment of apprentices and student workers during the vacation period</li> </dl> <dl> <li>Third-party audits</li> <li>An EICC0certified auditor performs verifications on suppliers selected randomly</li> <li>Improvement tasks identified as a result of audit outcomes are implemented within three months</li> </dl>

ניהול מינרלי קונפליקט

"ב-Samsung, אנו אוסרים על שימוש במינרלים שנכרו באופן לא אתי ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, או באילו מתשע אזורי העימות הסמוכים (טנטלום, בדיל, טונגסטן וזהב). לשם כך, אנו מפעילים את המערכת לציות מסחרי (TCS), המבוססת על המדריך לבדיקת נאותות של ה-OECD, כחלק ממערכת הרכש המשולבת שלנו, ובד בבד חוקרים את כל ספקינו בעניין שימוש במינרלי קונפליקט דרך התבנית לדיווח על מינרלי קונפליקט (CMRT) הזמינה ב-TCS. אנו משתפים מידע על מינרלי קונפליקט בזמן אמת עם כל הספקים שלנו כדי להבטיח שהם לא משתמשים בחומרים שמינרלי קונפליקט שימשו בייצורם.
בנוסף, הצטרפנו ל-Conflict-Free Council – מועצה שהוקמה במשותף על ידי ה-EICC וה-GeSI (יוזמת קיימות גלובלית) כדי לעבוד עם עמיתים גלובליים אחרים בתגובה לסוגיית מינרלי הקונפליקט לאורך שרשרת האספקה. כתוצאה ממאמצים אלו, 100% מהמתיכים איתם אנו עובדים הצטרפו לתכנית למתיכים מאזורים ללא עימות (CFSP) ב-2016. "

הסמכת CFSP בעניין מינרלי קונפליקט של מתיכים בשרשרת האספקה

(נכון לסוף דצמבר 2016)

הסמכת CFSP הושלמה הסמכת CFSP בעיצומה סך הכל
טנטלום (Ta) 46 - 46
בדיל (Sn) 64 11 75
טונגסטן (W) 38 - 38
זהב (Au) 88 7 95