מספר סמלים של יישומון Android

Android Market

Google Mobile Services

Skype