R01 R0101 il 01010800 GT-E3210XKBPCL
 • GT-E3210B 1 קדמיGT-E3210BLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/il_GT-E3210XKBPCL_001_Front?$L1-Thumbnail$il_GT-E3210XKBPCL_001_Front330330330330default2803371
 • GT-E3210B 2 גלריהGT-E3210BLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/il_GT-E3210XKBPCL_002_Gallery?$L1-Thumbnail$il_GT-E3210XKBPCL_002_Gallery330330330330default2803377
 • GT-E3210B 3 גלריהGT-E3210BLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/il_GT-E3210XKBPCL_003_Gallery?$L1-Thumbnail$il_GT-E3210XKBPCL_003_Gallery330330330330default2803380
 • GT-E3210B 4 גלריהGT-E3210BLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/il_GT-E3210XKBPCL_004_Gallery?$L1-Thumbnail$il_GT-E3210XKBPCL_004_Gallery330330330330default2803383
 • GT-E3210B 5 גלריהGT-E3210BLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/il_GT-E3210XKBPCL_005_Gallery?$L1-Thumbnail$il_GT-E3210XKBPCL_005_Gallery330330330330default2803386
 • GT-E3210B 6 גלריהGT-E3210BLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/il_GT-E3210XKBPCL_006_Gallery?$L1-Thumbnail$il_GT-E3210XKBPCL_006_Gallery330330330330default2803389
 • GT-E3210B 7 גלריהGT-E3210BLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/il_GT-E3210XKBPCL_007_Gallery?$L1-Thumbnail$il_GT-E3210XKBPCL_007_Gallery330330330330default2803392
 • GT-E3210B 8 גלריהGT-E3210BLhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/il_GT-E3210XKBPCL_008_Gallery?$L1-Thumbnail$il_GT-E3210XKBPCL_008_Gallery330330330330default2803395
defaultdefault
GT-E3210B קדמי

בעל יופי קלאסי, ויוצר קשרים מהיר

מחירים של משווקים באון ליין ומשווקים מקומיים הקרובים למקום מגורייך

מאפיינים

הצג הכל

מפרטים

הצג הכל

פלטפורמה

 • שיחה רב-צדדית נתמכת
 • קלט טקסט חזוי T9 נתמך
 • רשת ונתונים GPRSClass 12
 • דפדפן אינטרנט (Access NetFront v4.1)
 • פלטפורמת JAVA נתמכת

סוללה

 • קיבולת רגילה מרבית של 800 mAh

וידאו

 • נגן וידאו (נגן מקורי)
 • הקלטת וידאו נתמכת
 • הזרמת וידאו נתמכת
 • טלפוניית וידאו נתמכת

תצוגה

 • חיצוני גודל 2.0 "

מצלמה

 • זום דיגיטלי 4x
 • אפקטי תמונה
 • איזון לבן נתמך

מוסיקה וקול

 • נגן מוסיקה נתמך
 • הקלטת וידאו נתמכת
פלטפורמה
תדר
תדר GSM&EDGE
תדר 3G
רשת ונתונים
GPRS
דפדפן
JAVA™
תצוגה
חיצוני
גודל
סוללה
סטנדרטי
קיבולת
מצלמה
זום דיגיטלי/אופטי
אפקטי תמונה
איזון לבן
וידאו
נגן וידאו
הקלטת וידאו
הזרמת וידאו
טלפוניית וידאו
מוסיקה וקול
נגן מוסיקה
צלצולים פוליפוניים