تمرکز بر مشارکت های اجتماعی

در این صفحه شرحی خلاصه از فعالیت های
سامسونگ بعنوان یک شهروند مسئول خواهید خواند

برای آشنایی با زمینه های تاثیرگذار فعالیت های سامسونگ یکی از بخشهای زیر را انتخاب کنید.

رفاه اجتماعی

سامسونگ به روشهای گوناگونی از مردم و جوامع حمایت می کند. زمینه اصلی تمرکز کنونی ما سرمایه گذاری در آینده جوانان از طریق حمایت از تحصیلات در رشته های مختلف علوم و تشویق تفکر خلاق پشتیبان رهبری و مدیریت؛ کمک به کودکان خانواده های کم درآمد با حمایت از زیرساخت های آموزشی، و کشف و حمایت از دانش آموزان و دانشجویان برجسته؛ و برنامه های حمایتی است که سطح رفاه عمومی خانواده ها را ارتقا می دهد. ما در هشت مرکز داوطلبی خود برنامه هایی در این زمینه ها اجرا می کنیم.

فرهنگ و هنر

سامسونگ از فعالیت های گوناگون هنری و فرهنگی در نقاط مختلف جهان حمایت می کند. سامسونگ در طول سالیان کمک های بسیار زیادی به موزه ها، گالری ها و نمایشگاه ها در کره و کشورهای دیگر مانند آمریکا و فرانسه کرده است. موزه هنرهای مدرن سامسونگ مجموعه ای نفیس از آثار هنری مدرن و معاصر کره و کشورهای دیگر را در خود جای داده و موزه کودکان سامسونگ که اولین موزه از نوع خود در کره است، کودکان را به شادی و کشف جهانی که در آن زندگی می کنیم تشویق می کند. سامسونگ همچنین برنامه های فرهنگی متنوع برای کودکان و برنامه هایی که رشد و شکوفایی هنری آنها را در سالهای نخستین زندگی مورد حمایت قرار می دهد اجرا می کند.

خدمات داوطلبانه

سامسونگ گروه Social Contribution Corps را در سال 1995 تاسیس کرد تا کارکنان خود را تشویق به مشارکت در فعالیت های اجتماعی کند. این برنامه از آن زمان به بعد گسترش یافت و اینک هشت مرکز داوطلبی در کره داریم که متخصصان رفاه اجتماعی را برای توسعه برنامه های فعالیت داوطلبی کارکنان به خدمت گرفته است. کارکنان ما از تخصص و مهارتهای برای کمک به جوامع محلی مایه می گذارند، و هر یک از کارکنان بطور متوسط 10 ساعت در پروژه های اجتماعی مشارکت می کنند.

آموزش و تحصیل

تقویت ذهن و حمایت از خلاقیت های جوانان رکن اصلی بسیاری از برنامه های سامسونگ است. سامسونگ یکی از حامیان عمده المپیاد علوم جوانان کره است، که بزرگترین مسابقه علمی کشور در مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان هاست، ما همچنین از المپیاد ملی خلاقیت دانش آموزان که هدف آن پروراندن خلاقیت در میان دانش آموزان ابتدایی تا دبیرستان است حمایت می کنیم. سامسونگ ار سال 2001 تاکنون با همکاری Green Family Movement Association یک "مدرسه سبز" راه اندازی کرده که هدف آن ترویج فرهنگ محافظت از محیط زیست می باشد و به بچه ها کمک می کند تا روش هایی عملی برای محافظت از زیست بوم کره زمین بیاموزند.