چشم انداز

چشم انداز و سیاست کلی سامسونگ الکترونیک در دهه جدید با شعار جدید "منبع الهام جهان باشید، آینده را بسازید" بخوبی بیان می شود.

این چشم انداز و سیاست جدید نشاندهنده تعهد سامسونگ الکترونیک به الهام بخشی به جوامع از طریق سه نقطه قوت کلیدی سامسونگ است: "فن آوری جدید"، "محصولات نوین" و "راه حلهای خلاقانه". -- و ترویج ارزش جدید شبکه های بنیادین سامسونگ -- صنعت، شرکا و کارکنان. سامسونگ با این تلاش ها می کوشد سهمی در بهتر کردن دنیا و غنی تر کردن تجربه همه ما ایفا کند.

یک نمودار که شعار سامسونگ، "منبع الهام جهان باشید، آینده را بسازید" را نشان می دهد

سامسونگ بعنوان بخشی از این چشم انداز، طرح مشخصی برای دست یافتن به 400 میلیارد دلار عایدات و بدل شدن به یکی از پنج مارک برتر جهان تا سال 2020 تدوین کرده است. سامسونگ به همین منظور سه رویکرد استراتژیک در مدیریت خویش اتخاذ نموده است: "خلاقیت"، "مشارکت" و "استعداد".

سامسونگ آینده را بسیار هیجان انگیز می بیند. ما در ضمن گسترش دادن دست آوردهای قبلی خود در نظر داریم، زمینه های جدید مانند بهداشت و سلامتی، پزشکی و بیوتکنولوژی را نیز بیازماییم. سامسونگ متعهد است رهبری خلاق در بازار جدید جهانی باشد و به نمره 1 واقعی جهان در پیشرفت تجاری تبدیل شود.

یک نمودار که اهمیت حیاتی چشم انداز صنعت، چشم انداز شرکا و چشم انداز کارکنان را در چشم انداز 2010 سامسونگ نشان می دهد