آنچه برای ما اهمیت داردا

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه‌های منطقه‌ای سامسونگ، اینجا را انتخاب کنید.

سامسونگ متعهد است ضمن استفاده از تخصص کارمندان خود، استفاده از فناوری در آموزش و تحصیل را ارتقا دهد تا جوانان سراسر دنیا را توانمند کند.s

Education

سامسونگ ابزارهای لازم را در اختیار کارمندان و ساکنین محلی قرار می‌دهد تا به اهداف خود دست یابند و جامعه خود را بهبود بخشند.

Employment and  Community

سامسونگ از طریق فعالیت‌های خود در راستای منافع جامعه جهانی، مسئولیت‌ زیست‌محیطی ایفا می‌کند.

سامسونگ می‌کوشد تا نیاز به افزایش میزان «امید به زندگی سالم» را با تلفیق انواع مختلف فناوری‌های اطلاعات پاسخ دهد.

Health & Medical