سیاست‌های زیست‌محیطی سامسونگ الکترونیکس و مطالب مرتبط در زیر ارائه شده است.

قوانین و ضوابط
  • سیاست‌های محیط زیست، سلامت و ایمنی 156.0 KB دانلود
  • استانداردهای کنترل مواد مصرفی در محصولات 1.1 MB دانلود
  • بیانیه‌ی انطباق با REACH SVHCs 149.0 KB دانلود
  • سیستم جمع‌آوری ضایعات بر اساس منطقه 94.0 KB دانلود
  • Correct Disposal of WEEE 362.0 KB دانلود
  • الزامات مورد نیاز برای همکاران حوزه خدمات بازیافت 180.0 KB دانلود
مشاهده موارد بیشتر بستن
وضعیت گواهی محصول
وضعیت گواهی کارگاه‌ها