این کلیپ ویدئویی، توصیف‌کننده موضوع مدیریت زیست‌محیطی شرکت سامسونگ الکترونیکس است. «ما از پایبندی صرف و منفعلانه به قوانین و مقررات زیست‌محیطی گامی فراتر نهاده‌ایم. ما با عملی کردن مدیریت زیست‌محیطی، کارافزارهای سازگار با محیط زیست را در اختیار مشتریان می‌گذاریم و مسیر را به سوی آینده‌ای پایدار هدایت می‌کنیم. سلامت محیط زیست امری ضروری برای آینده ماست.»

"PlanetFirst"

شعار ما که عزم و عمل سامسونگ الکترونیکس را نسبت به اولویت دادن به کره زمین و محیط زیست در بر می‌گیرد. سامسونگ الکترونیکس در بیانیه‌ی سال 1992 خود پیرامون موضوع محیط زیست، پایه‌های مدیریت زیست‌محیطی را به عنوان فلسفه‌ای برای قرن 21 بنا نهاد. از آن زمان، ما از پایبندی صرف و منفعلانه به قوانین و مقررات زیست‌محیطی گامی فراتر نهاده‌ایم. ما با عملی کردن مدیریت زیست‌محیطی، کارافزارهای سازگار با محیط زیست را در اختیار مشتریان می‌گذاریم و مسیر را به سوی آینده‌ای پایدار هدایت می‌کنیم. سلامت محیط زیست امری ضروری برای آینده ماست.

دستگاه مدیریت زیست‌محیطی

این تصویر، دربرگیرنده‌ی فلسفه پایه در خصوص مدیریت زیست‌محیطی است. این فلسفه عبارت است از «کمک به شکوفایی بشریت و حفظ محیط زیست با انجام فعالیت تجاری با محوریت ارج نهادن زندگی، به نحوی که هم به بشریت و هم به طبیعت توجه نماید.»


این تصویر، دربرگیرنده‌ی چشم‌انداز شرکت در موضوع دستگاه مدیریت زیست‌محیطی است. این چشم‌انداز عبارت است از «آشنا کردن مشتریان با تجارب جدید و سازگار با محیط زیست، هدایت جامعه جهانی به سوی آینده‌ای پایدار به کمک محصولات و فناوری‌های نوآورانه و سازگار با محیط زیست.»

این تصویر، دربرگیرنده‌ی شعار شرکت در خصوص مدیریت زیست‌محیطی است. شعار شرکت «PlanetFirst» (اول سیاره زمین) است که اشاره دارد به «دنبال کردن مسئولیت اجتماعی شرکتی و مدیریت پایدار از طریق فعالیت‌های تجاری که کره زمین را در صدر اولویت‌ها قرار می‌دهد.»

2020 KPI: مدیریت زیست‌محیطی

شرکت سامسونگ الکترونیکس دنبال‌کننده‌ی مجموعه‌ای از اهداف شفاف در موضوع مدیریت زیست‌محیطی است که تحقق آنها برای سال 2020 تعیین شده است. در این بخش می‌توانید از اقدامات ما در جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای، تولید محصولات سازگار با محیط زیست با حداقل اثرگذاری روی محیط زیست، بازیافت پسماندها و ضایعات برای کمک به ایجاد اقتصاد چرخه‌ای (گردشی) و همچنین تلاش‌های ما در یاری رساندن به جوامع محلی اطلاعاتی کسب کنید.

کاهش گازهای گلخانه‌ای در مرحله بکارگیری محصول

این تصویر اینفوگرافیک حاوی KPI سال 2020 است: مدیریت زیست‌محیطی. این مدیریت قصد دارد انتشار مجموع گازهای گلخانه‌ای را در بین سال‌های 2009 تا 2020 در مرحله‌ی بکارگیری محصولات به میزان 250,000,000 تن کاهش دهد.

میزان انطباق محصولات نوظهور با استانداردهای دارای برچسب محیط زیست (Eco-Label)

این تصویر اینفوگرافیک حاوی KPI سال 2020 است: مدیریت زیست‌محیطی، میزان مورد نظر برای انطباق محصولات نوظهور با استانداردهای برچسب محیط زیست برابر 90% است.

ضایعات جمع‌آوری‌شده در سطح جهانی

این تصویر اینفوگرافیک حاوی KPI سال 2020 است: مدیریت زیست‌محیطی، میزان مورد نظر برای جمع‌آوری مجموع ضایعات از سال 2009 تا 2020 برابر 3,080,000 تن است.

شدت انتشار گازهای گلخانه‌ای

این تصویر اینفوگرافیک حاوی KPI سال 2020 است: مدیریت زیست‌محیطی، شدت مورد نظر برای انتشار گازهای گلخانه‌ای در کارگاه‌های جهان برابر 1/55 تن دی‌اکسید کربن در ازای 100 میلیون وون کره است.

نرخ بازیافت پسماند کارخانه‌ای

این تصویر اینفوگرافیک حاوی KPI سال 2020 است: مدیریت زیست‌محیطی، نرخ بازیافت مورد نظر برای پسماند کارخانه‌ای برابر 95% است.

میزان مصرف آب

این تصویر اینفوگرافیک حاوی KPI سال 2020 است: مدیریت زیست‌محیطی، میزان مورد نظر برای مصرف آب برابر 50 تن در ازای 100 میلیون وون کره است.

اقدام آب و هوایی

تغییرات اقلیمی بر جای‌جای جهان اثر می‌گذارد.
با کاهش گازهای گلخانه‌ای و ابتکاراتی در این راستا، پاسخ ما به تغییرات اقلیمی روی تغییری برای داشتن آینده‌ای پایدار و سبز متمرکز شده است.

تصویر اصلی از صفحه «تغییرات اقلیمی»

محصولات دوستدار محیط زیست

محصولات الکترونیکی را دوستدار محیط زیست سازگارتر کرد.
ما در شرکت سامسونگ الکترونیکس، به هنگام توسعه تمامی محصولات خود که از مرحله برنامه‌ریزی آغاز می‌شود، محیط زیست را مد نظر قرار می‌دهیم. ما تلاش داریم با بکارگیری فناوری‌های پیشرفته، به آسایش زندگی افزوده و زندگی را هرچه بیشتر با الگوهای زیست‌محیطی همراه کنیم.

تصویر اصلی از صفحه «محصولات دوستدار محیط زیست»

بهره‌وری منابع

حفاظت از منابع محدود کره زمین، مصرف آنها در مدت طولانی‌تر و بازیافت آنها امری ضروری است.
سامسونگ الکترونیکس به پژوهش‌های خود ادامه می‌دهد تا بهره‌وری منابع را به حداکثر ممکن برساند.

تصویر اصلی از صفحه «بهره‌وری منابع»

کارگاه‌های دوستدار محیط زیست

کارگاه‌های ساخت محصولات نیز از مشکلات و نگرانی‌های زیست‌محیطی به‌دور نیستند.
در کارگاه‌های سامسونگ الکترونیکس که دوستدار محیط زیست هستند، انسان و طبیعت با هم هم‌زیستی می‌کنند.

تصویر اصلی از صفحه «کارگاه‌های دوستدار محیط زیست»

زنجیره‌ی تأمین پایدار

ما ضمن اشتراک‌گذاری ارزش‌های مدیریت زیست‌محیطی با همکاران خود، در حال شکل‌دهی زنجیره‌ی تأمینی هستیم که ایمن‌تر و با محیط زیست سازگارتر است.

تصویر اصلی از صفحه «زنجیره‌ی تأمین پایدار»

ارتباط و تعامل

سامسونگ الکترونیکس در انتشار سیاست‌های زیست‌محیطی خود و عملکردش در این حیطه شفاف عمل می‌کند.
برای حفظ محیط زیست، مدیریت زیست‌محیطی حتی صدای کوچکترین افراد را نیز در نظر می‌گیرد و ارتباط و تعامل را برای همگان باز می‌گذارد.

تصویر اصلی از صفحه «ارتباط و تعامل»