پخش کننده Blu-ray سامسونگ

Blu-ray چیست؟

تصویر بهتر

صدای بهتر

چگونگی کار

ویژگی های اختصاصی

برنامه های کاربردی: از محدوده دیسک ها فراتر بروید

لوازم مورد نیاز

تلویزیون با ورودی HDMI یا کامپوننت

اتصال اینترنت باندگسترده (کابلی یا DSL)

نسل جدید از راه رسیده است

محصولهای مرتبط