مجموعه تلفن های خانواده Galaxy سامسونگ

سخت افزار

قابلیت همراه

توانایی

نمایشگر

Galaxy S سامسونگ

Galaxy S سامسونگ

Galaxy Tab سامسونگ

دوربین و چت ویدیویی

نرم افزار

نرم افزار

Media Hub

شبکه های اجتماعی

نرم افزار

AllShare™

خرید بر اساس گروه بندی های پرطرفدار