یک آقا در پارک تفریحات با دوربین ویدیویی سامسونگ از یک خانم و دو کودک فیلم می گیرد

تجربیات خود را با دیگران قسمت کنید

خاطرات خود را در تلویزیون پخش کنید