دوربین NX سامسونگ

سعی بیشتر، خطای کمتر

 

سنسور دوربین های بزرگ، بدنه دوربین های کوچک

 

توسعه پذیری

 

با اعضای خانواده آشنا شوید

دوربین NX100

 

دوربین NX10