یک خانم در حال نظارت بر دختری که مشغول خرد کردن خیار در آشپزخانه است

2 یا 3 روز قبل تر: تخلیه کامل یخچال

1 یا 2 روز قبل تر: آماده کردن اسنک ها

روز میهمانی سازماندهی

در حین ضیافت: یخچال به عنوان نقطه کانونی

بعد از ضیافت

خرید بر اساس گروه بندی های پرطرفدار