تمیزی ظروف با کمترین زحمت و کمترین مصرف

ماشین ظرفشویی سامسونگ مصرف آب را در مقایسه با شستشوی ظروف با دست به 1/8 کاهش می دهد

مشاهده بر اساس نوع

  • معمولی
R01 R0101 iran 07050000