فریزر در بالا RT80KAEW فریزر در بالا RT80KAEW

سیستم خنک کننده ™Twin

عامل برتری یخچال های سامسونگ، مجهز بودن آنها به سیستم منحصربفرد خنک کننده ™Twin است

RT79KAEW را ببینید

فیلتر کردن نتایج

نمایش 1~9 از 9 محصول یافت شده

صفحه نخست

صفحه قبل

1

صفحه بعد

صفحه آخر

RT77BAEW جلو سفید

RT77BAEW

N RT5572ETBWV/HC RT77BAEW RT77BAEW #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_509_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_510_Right-Angle_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_509_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_510_Right-Angle_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_511_Front-Angle-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_512_Front-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_509_Front_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_510_Right-Angle_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_511_Front-Angle-Open_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_512_Front-Open_white?$M-Gallery$ RT77BAEW جلو سفید RT77BAEW زاویه راست سفید RT77BAEW جلو باز سفید RT77BAEW جلو باز سفید 12823937 12823945 12823957 12823966 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_509_Front_white?$M-Gallery$ RT77BAEW جلو سفید 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT5572ETBWV/HC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT5572ETBWV/HC sentence فضای ایجاد شده را مجسم کنید product sub type:quick view N

RT61NBPN جلو طوسی

RT61NBPN

N RT59NBPN1/HAC RT61NBPN RT61NBPN #777777 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NBPN1-HAC_001_Front_gray_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NBPN1-HAC_002_Front-Open_gray_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NBPN1-HAC_001_Front_gray?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NBPN1-HAC_002_Front-Open_gray?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NBPN1-HAC_001_Front_gray?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NBPN1-HAC_002_Front-Open_gray?$M-Gallery$ RT61NBPN جلو طوسی RT61NBPN جلو باز طوسی 12238590 12238599 #777777 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NBPN1-HAC_001_Front_gray?$M-Gallery$ RT61NBPN جلو طوسی 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT59NBPN1/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT59NBPN1/HAC sentence وقتی بتوان لحظات را طولانی تر حفظ کرد، تخیل به پرواز در می آید product sub type:quick view N

RT56FMEW جلو سفید

RT56FMEW

N RT54FMEW1/HAC RT56FMEW RT56FMEW #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT54FMEW1-HAC_001_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT54FMEW1-HAC_002_Front-Open_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT54FMEW1-HAC_001_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT54FMEW1-HAC_002_Front-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT54FMEW1-HAC_001_Front_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT54FMEW1-HAC_002_Front-Open_white?$M-Gallery$ RT56FMEW جلو سفید RT56FMEW جلو باز سفید 12226708 12226716 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT54FMEW1-HAC_001_Front_white?$M-Gallery$ RT56FMEW جلو سفید 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT54FMEW1/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT54FMEW1/HAC sentence وقتی بتوان لحظات را طولانی تر حفظ کرد، تخیل به پرواز در می آید product sub type:quick view N

RT61NMEW جلو سفید

RT61NMEW

N RT59NMEW1/HAC RT61NMEW RT61NMEW #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NMEW1-HAC_001_front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NMEW1-HAC_001_front-open_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NMEW1-HAC_001_front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NMEW1-HAC_001_front-open_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NMEW1-HAC_001_front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NMEW1-HAC_001_front-open_black?$M-Gallery$ RT61NMEW جلو سفید RT61NMEW جلو باز سفید 12226608 12226616 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NMEW1-HAC_001_front_black?$M-Gallery$ RT61NMEW جلو سفید 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT59NMEW1/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT59NMEW1/HAC sentence وقتی بتوان لحظات را طولانی تر حفظ کرد، تخیل به پرواز در می آید product sub type:quick view N

RT5LETS جلو

360 Litres TMF RT5LETS

N RT45LETS1/HAC RT5LETS 360 Litres TMF RT5LETS default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT45LETS1-HAC_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT45LETS1-HAC_002_Front-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT45LETS1-HAC_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT45LETS1-HAC_002_Front-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT45LETS1-HAC_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT45LETS1-HAC_002_Front-Open?$M-Gallery$ RT5LETS جلو RT5LETS جلو باز 2023972 8395188 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT45LETS1-HAC_001_Front?$M-Gallery$ RT5LETS جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT45LETS1/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT45LETS1/HAC sentence سری TGV-10 product sub type:quick view N

RT3GTSW جلو

260 Litres TMF RT3GTSW

N RT30GTSW1/HAC RT3GTSW 260 Litres TMF RT3GTSW default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT30GTSW1-HAC_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT30GTSW1-HAC_002_Front-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT30GTSW1-HAC_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT30GTSW1-HAC_002_Front-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT30GTSW1-HAC_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT30GTSW1-HAC_002_Front-Open?$M-Gallery$ RT3GTSW جلو RT3GTSW جلو باز 2026999 8395178 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT30GTSW1-HAC_001_Front?$M-Gallery$ RT3GTSW جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT30GTSW1/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT30GTSW1/HAC sentence سری TGV2-Ten product sub type:quick view N

RT3GUTS جلو

260 Litres TMF RT3GUTS

N RT30GUTS1/HAC RT3GUTS 260 Litres TMF RT3GUTS default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT30GUTS1-HAC_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT30GUTS1-HAC_002_Front-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT30GUTS1-HAC_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT30GUTS1-HAC_002_Front-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT30GUTS1-HAC_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT30GUTS1-HAC_002_Front-Open?$M-Gallery$ RT3GUTS جلو RT3GUTS جلو باز 2025182 8395179 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT30GUTS1-HAC_001_Front?$M-Gallery$ RT3GUTS جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT30GUTS1/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT30GUTS1/HAC sentence سری TGV2-Ten product sub type:quick view N

RT790KATS جلو

506 Litres TMF RT790KATS

N RT77KBTS1/HAC RT790KATS 506 Litres TMF RT790KATS default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT77KBTS1-HAC_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT77KBTS1-HAC_002_Gallery_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT77KBTS1-HAC_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT77KBTS1-HAC_002_Gallery?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT77KBTS1-HAC_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT77KBTS1-HAC_002_Gallery?$M-Gallery$ RT790KATS جلو RT790KATS جلو باز 2023656 2023662 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT77KBTS1-HAC_001_Front?$M-Gallery$ RT790KATS جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT77KBTS1/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT77KBTS1/HAC sentence فریزر کول سلکت توربو تاپ product sub type:quick view N

RT380DASW جلو

276 Litres TMF RT380DASW

N RT34DKSW1/HAC RT380DASW 276 Litres TMF RT380DASW default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT34DKSW1-HAC_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT34DKSW1-HAC_002_Front-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT34DKSW1-HAC_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT34DKSW1-HAC_002_Front-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT34DKSW1-HAC_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT34DKSW1-HAC_002_Front-Open?$M-Gallery$ RT380DASW جلو RT380DASW جلو باز 2026928 8395181 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT34DKSW1-HAC_001_Front?$M-Gallery$ RT380DASW جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT34DKSW1/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT34DKSW1/HAC sentence طراحی شیک دوقلو product sub type:quick view N

صفحه نخست

صفحه قبل

1

صفحه بعد

صفحه آخر

R01 R0101 iran 07010500