فریزر در بالا RT80KAEW فریزر در بالا RT80KAEW

سیستم خنک کننده ™Twin

عامل برتری یخچال های سامسونگ، مجهز بودن آنها به سیستم منحصربفرد خنک کننده ™Twin است

RT79KAEW را ببینید

فیلتر کردن نتایج

نمایش 1~9 از 15 محصول یافت شده

صفحه نخست

صفحه قبل

1 2

صفحه بعد

صفحه آخر

RT77BAEW جلو سفید

RT77BAEW

N RT5572ETBWV/HC RT77BAEW RT77BAEW #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_509_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_510_Right-Angle_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_509_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_510_Right-Angle_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_511_Front-Angle-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_512_Front-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_509_Front_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_510_Right-Angle_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_511_Front-Angle-Open_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_512_Front-Open_white?$M-Gallery$ RT77BAEW جلو سفید RT77BAEW زاویه راست سفید RT77BAEW جلو باز سفید RT77BAEW جلو باز سفید 12823937 12823945 12823957 12823966 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT5572ETBWV-HC_509_Front_white?$M-Gallery$ RT77BAEW جلو سفید 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT5572ETBWV/HC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT5572ETBWV/HC sentence فضای ایجاد شده را مجسم کنید product sub type:quick view N

RT61NBPN جلو طوسی

RT61NBPN

N RT59NBPN1/HAC RT61NBPN RT61NBPN #777777 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NBPN1-HAC_001_Front_gray_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NBPN1-HAC_002_Front-Open_gray_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NBPN1-HAC_001_Front_gray?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NBPN1-HAC_002_Front-Open_gray?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NBPN1-HAC_001_Front_gray?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NBPN1-HAC_002_Front-Open_gray?$M-Gallery$ RT61NBPN جلو طوسی RT61NBPN جلو باز طوسی 12238590 12238599 #777777 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NBPN1-HAC_001_Front_gray?$M-Gallery$ RT61NBPN جلو طوسی 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT59NBPN1/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT59NBPN1/HAC sentence وقتی بتوان لحظات را طولانی تر حفظ کرد، تخیل به پرواز در می آید product sub type:quick view N

RT56FMEW جلو سفید

RT56FMEW

N RT54FMEW1/HAC RT56FMEW RT56FMEW #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT54FMEW1-HAC_001_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT54FMEW1-HAC_002_Front-Open_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT54FMEW1-HAC_001_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT54FMEW1-HAC_002_Front-Open_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT54FMEW1-HAC_001_Front_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT54FMEW1-HAC_002_Front-Open_white?$M-Gallery$ RT56FMEW جلو سفید RT56FMEW جلو باز سفید 12226708 12226716 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT54FMEW1-HAC_001_Front_white?$M-Gallery$ RT56FMEW جلو سفید 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT54FMEW1/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT54FMEW1/HAC sentence وقتی بتوان لحظات را طولانی تر حفظ کرد، تخیل به پرواز در می آید product sub type:quick view N

RT61NMEW جلو سفید

RT61NMEW

N RT59NMEW1/HAC RT61NMEW RT61NMEW #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NMEW1-HAC_001_front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NMEW1-HAC_001_front-open_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NMEW1-HAC_001_front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NMEW1-HAC_001_front-open_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NMEW1-HAC_001_front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NMEW1-HAC_001_front-open_black?$M-Gallery$ RT61NMEW جلو سفید RT61NMEW جلو باز سفید 12226608 12226616 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT59NMEW1-HAC_001_front_black?$M-Gallery$ RT61NMEW جلو سفید 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT59NMEW1/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT59NMEW1/HAC sentence وقتی بتوان لحظات را طولانی تر حفظ کرد، تخیل به پرواز در می آید product sub type:quick view N

RT5HESW جلو

360 Litres TMF RT5HESW

N RT45HESW1/HAC RT5HESW 360 Litres TMF RT5HESW default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT45HESW1-HAC_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT45HESW1-HAC_002_Front-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT45HESW1-HAC_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT45HESW1-HAC_002_Front-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT45HESW1-HAC_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT45HESW1-HAC_002_Front-Open?$M-Gallery$ RT5HESW جلو RT5HESW جلو باز 2027026 8395187 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT45HESW1-HAC_001_Front?$M-Gallery$ RT5HESW جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT45HESW1/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT45HESW1/HAC sentence سری TGV-10 product sub type:quick view N

RT5LETS جلو

360 Litres TMF RT5LETS

N RT45LETS1/HAC RT5LETS 360 Litres TMF RT5LETS default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT45LETS1-HAC_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT45LETS1-HAC_002_Front-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT45LETS1-HAC_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT45LETS1-HAC_002_Front-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT45LETS1-HAC_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT45LETS1-HAC_002_Front-Open?$M-Gallery$ RT5LETS جلو RT5LETS جلو باز 2023972 8395188 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT45LETS1-HAC_001_Front?$M-Gallery$ RT5LETS جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT45LETS1/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT45LETS1/HAC sentence سری TGV-10 product sub type:quick view N

RT43KESW جلو

331 Litres TMF RT43KESW

N RT41KESW1/HAC RT43KESW 331 Litres TMF RT43KESW default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT41KESW1-HAC_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT41KESW1-HAC_002_Front-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT41KESW1-HAC_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT41KESW1-HAC_002_Front-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT41KESW1-HAC_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT41KESW1-HAC_002_Front-Open?$M-Gallery$ RT43KESW جلو RT43KESW جلو باز 2027017 8395183 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT41KESW1-HAC_001_Front?$M-Gallery$ RT43KESW جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT41KESW1/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT41KESW1/HAC sentence سری TGV-10 product sub type:quick view N

RT43JETS جلو

331 Litres TMF RT43JETS

N RT41JETS1/HAC RT43JETS 331 Litres TMF RT43JETS default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT41JETS1-HAC_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT41JETS1-HAC_002_Front-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT41JETS1-HAC_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT41JETS1-HAC_002_Front-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT41JETS1-HAC_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT41JETS1-HAC_002_Front-Open?$M-Gallery$ RT43JETS جلو RT43JETS جلو باز 2027008 8395182 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT41JETS1-HAC_001_Front?$M-Gallery$ RT43JETS جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT41JETS1/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT41JETS1/HAC sentence سری TGV-10 product sub type:quick view N

RT3GTSW جلو

260 Litres TMF RT3GTSW

N RT30GTSW1/HAC RT3GTSW 260 Litres TMF RT3GTSW default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT30GTSW1-HAC_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT30GTSW1-HAC_002_Front-Open_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT30GTSW1-HAC_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT30GTSW1-HAC_002_Front-Open?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT30GTSW1-HAC_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT30GTSW1-HAC_002_Front-Open?$M-Gallery$ RT3GTSW جلو RT3GTSW جلو باز 2026999 8395178 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_RT30GTSW1-HAC_001_Front?$M-Gallery$ RT3GTSW جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT30GTSW1/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/refrigerator/top-freezer/RT30GTSW1/HAC sentence سری TGV2-Ten product sub type:quick view N

صفحه نخست

صفحه قبل

1 2

صفحه بعد

صفحه آخر

R01 R0101 iran 07010500