70% کاهش مصرف انرژی  بقیه شستشو توسط حباب ها انجام می گیرد. -مصرف انرژی A ++++ بیشترین ظرفیت در ابعاد استا ندارد نمایشگر مناسب برای کاربران  سیستم خود کار شستشوی دیگ سوراخ های کوچکتر برای مراقبت بهتر از پارچه و لباس! شستشوی زمان بندی شده سریع در 15 دقیقهH14 را ببینید  70% کاهش مصرف انرژی  بقیه شستشو توسط حباب ها انجام می گیرد. -مصرف انرژی A ++++ بیشترین ظرفیت در ابعاد استا ندارد نمایشگر مناسب برای کاربران  سیستم خود کار شستشوی دیگ سوراخ های کوچکتر برای مراقبت بهتر از پارچه و لباس! شستشوی زمان بندی شده سریع در 15 دقیقهH14 را ببینید

نمایش 1~12 از 31 محصول یافت شده

صفحه نخست

صفحه قبل

1 2 3

صفحه بعد

صفحه آخر

Q1492USN Front

Q1492USN

N Q1492USN/HAC Q1492USN Q1492USN default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_Q1492USN-HAC_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_Q1492USN-HAC_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_Q1492USN-HAC_001_Front?$M-Gallery$ Q1492USN Front 37881600 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_Q1492USN-HAC_001_Front?$M-Gallery$ Q1492USN Front 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/Q1492USN/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/Q1492USN/HAC sentence شستشوی هوشمند، صرفه جویی در مصرف انرژی product sub type:quick view N

P149SIH Front silver

Sein

N P149SIH/HAC P149SIH Sein #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_P149SIH-HAC_001_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_P149SIH-HAC_002_Front-Open-Angle_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_P149SIH-HAC_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_P149SIH-HAC_002_Front-Open-Angle_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_P149SIH-HAC_003_Side_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_P149SIH-HAC_004_Left-40-Angle_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_P149SIH-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_P149SIH-HAC_002_Front-Open-Angle_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_P149SIH-HAC_003_Side_silver?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_P149SIH-HAC_004_Left-40-Angle_silver?$M-Gallery$ P149SIH Front silver P149SIH Front Open-Angle silver P149SIH Side silver P149SIH Left 40-Angle silver 37591401 37591406 37591417 37591425 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_P149SIH-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ P149SIH Front silver 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/P149SIH/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/P149SIH/HAC product sub type:quick view N

Q1492UWN Front white

Q1492UWN ECO Bubble

N Q1492UWN/HAC Q1492UWN Q1492UWN ECO Bubble #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_Q1492UWN-HAC_001_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_Q1492UWN-HAC_001_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_Q1492UWN-HAC_001_Front_white?$M-Gallery$ Q1492UWN Front white 36241766 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_Q1492UWN-HAC_001_Front_white?$M-Gallery$ Q1492UWN Front white 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/Q1492UWN/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/Q1492UWN/HAC product sub type:quick view N

B1022 جلو نقره ای

B1022

N B1076/HAC B1022 B1022 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1076-HAC_002_front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1076-HAC_002_front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1076-HAC_002_front?$M-Gallery$ B1022 جلو نقره ای 11895901 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1076-HAC_002_front?$M-Gallery$ B1022 جلو نقره ای 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1076/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1076/HAC sentence دوام عالی و مراقبت بهینه از پارچه ها product sub type:quick view N

B1015S جلو نقره ای

B1015S

N B1030S/HAC B1015S B1015S #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1030S-HAC_001_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1030S-HAC_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1030S-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ B1015S جلو نقره ای 13491525 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1030S-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ B1015S جلو نقره ای 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1030S/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1030S/HAC sentence دوام عالی و مراقبت بهینه از پارچه ها product sub type:quick view N

B1230NSC جلو طوسی

B1230NSC

N B1289NSC/HAC B1230NSC B1230NSC #777777 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1289NSC-HAC_002_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1289NSC-HAC_002_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1289NSC-HAC_002_Front?$M-Gallery$ B1230NSC جلو طوسی 11895853 #777777 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1289NSC-HAC_002_Front?$M-Gallery$ B1230NSC جلو طوسی 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1289NSC/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1289NSC/HAC sentence • فن آوری حباب ساز چیست
• شستشوی موثر و محافظت از لباس های شما
• تمیزکردن دیگ تنها با یک دکمه
• شستشوی سریع در 15 دقیقه
product sub type:quick view N

B1230NWC جلو نقره ای

B1230NWC

N B1289NWC/HAC B1230NWC B1230NWC #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1289NWC-HAC_001_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1289NWC-HAC_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1289NWC-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ B1230NWC جلو نقره ای 11895837 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1289NWC-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ B1230NWC جلو نقره ای 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1289NWC/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1289NWC/HAC sentence دوام عالی و مراقبت بهینه از پارچه ها product sub type:quick view N

J1250NWH جلو نقره ای

J1250NWH

N J121NWH/HAC J1250NWH J1250NWH #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J121NWH-HAC_001_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J121NWH-HAC_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J121NWH-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ J1250NWH جلو نقره ای 11895821 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J121NWH-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ J1250NWH جلو نقره ای 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/J121NWH/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/J121NWH/HAC sentence دوام عالی و مراقبت بهینه از پارچه ها product sub type:quick view N

J1250NSH جلو طوسی

J1250NSH

N J121NSH/HAC J1250NSH J1250NSH #777777 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J121NSH-HAC_001_Front_gray_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J121NSH-HAC_001_Front_gray?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J121NSH-HAC_001_Front_gray?$M-Gallery$ J1250NSH جلو طوسی 11895566 #777777 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J121NSH-HAC_001_Front_gray?$M-Gallery$ J1250NSH جلو طوسی 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/J121NSH/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/J121NSH/HAC sentence دوام عالی و مراقبت بهینه از پارچه ها product sub type:quick view N

B1228 جلو نقره ای

B1228

N B1226/HAC B1228 B1228 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1226-HAC_001_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1226-HAC_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1226-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ B1228 جلو نقره ای 11894569 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1226-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ B1228 جلو نقره ای 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1226/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1226/HAC sentence • فن آوری حباب ساز
• با دیگ الماسه™ لباس های شما همیشه نو خواهند ماند
• کارکرد بیصدا و بادوام
• پر راندمان ترین ماشین لباس شویی جهان
product sub type:quick view N

B1228S جلو طوسی

B1228S

N B1226S/HAC B1228S B1228S #777777 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1226S-HAC_001_Front_gray_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1226S-HAC_001_Front_gray?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1226S-HAC_001_Front_gray?$M-Gallery$ B1228S جلو طوسی 11894355 #777777 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1226S-HAC_001_Front_gray?$M-Gallery$ B1228S جلو طوسی 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1226S/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1226S/HAC sentence • فن آوری حباب ساز
• با دیگ الماسه™ لباس های شما همیشه نو خواهند ماند
• کارکرد بیصدا و بادوام
• پر راندمان ترین ماشین لباس شویی جهان
product sub type:quick view N

J1238C جلو نقره ای

J1238C

N J1236C/HAC J1238C J1238C #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J1236C-HAC_001_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J1236C-HAC_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J1236C-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ J1238C جلو نقره ای 11894335 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J1236C-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ J1238C جلو نقره ای 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/J1236C/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/J1236C/HAC sentence • فن آوری حباب ساز
• با دیگ الماسه™ لباس های شما همیشه نو خواهند ماند
• کارکرد بیصدا و بادوام
• پر راندمان ترین ماشین لباس شویی جهان
product sub type:quick view N

صفحه نخست

صفحه قبل

1 2 3

صفحه بعد

صفحه آخر

R01 R0101 iran 07020100