70% کاهش مصرف انرژی  بقیه شستشو توسط حباب ها انجام می گیرد. -مصرف انرژی A ++++ بیشترین ظرفیت در ابعاد استا ندارد نمایشگر مناسب برای کاربران  سیستم خود کار شستشوی دیگ سوراخ های کوچکتر برای مراقبت بهتر از پارچه و لباس! شستشوی زمان بندی شده سریع در 15 دقیقهH14 را ببینید  70% کاهش مصرف انرژی  بقیه شستشو توسط حباب ها انجام می گیرد. -مصرف انرژی A ++++ بیشترین ظرفیت در ابعاد استا ندارد نمایشگر مناسب برای کاربران  سیستم خود کار شستشوی دیگ سوراخ های کوچکتر برای مراقبت بهتر از پارچه و لباس! شستشوی زمان بندی شده سریع در 15 دقیقهH14 را ببینید

نمایش 1~12 از 28 محصول یافت شده

صفحه نخست

صفحه قبل

1 2 3

صفحه بعد

صفحه آخر

B1022 جلو نقره ای

B1022

N B1076/HAC B1022 B1022 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1076-HAC_002_front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1076-HAC_002_front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1076-HAC_002_front?$M-Gallery$ B1022 جلو نقره ای 11895901 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1076-HAC_002_front?$M-Gallery$ B1022 جلو نقره ای 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1076/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1076/HAC sentence دوام عالی و مراقبت بهینه از پارچه ها product sub type:quick view N

B1015S جلو نقره ای

B1015S

N B1030S/HAC B1015S B1015S #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1030S-HAC_001_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1030S-HAC_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1030S-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ B1015S جلو نقره ای 13491525 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1030S-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ B1015S جلو نقره ای 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1030S/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1030S/HAC sentence دوام عالی و مراقبت بهینه از پارچه ها product sub type:quick view N

B1230NSC جلو طوسی

B1230NSC

N B1289NSC/HAC B1230NSC B1230NSC #777777 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1289NSC-HAC_002_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1289NSC-HAC_002_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1289NSC-HAC_002_Front?$M-Gallery$ B1230NSC جلو طوسی 11895853 #777777 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1289NSC-HAC_002_Front?$M-Gallery$ B1230NSC جلو طوسی 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1289NSC/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1289NSC/HAC sentence • فن آوری حباب ساز چیست
• شستشوی موثر و محافظت از لباس های شما
• تمیزکردن دیگ تنها با یک دکمه
• شستشوی سریع در 15 دقیقه
product sub type:quick view N

B1230NWC جلو نقره ای

B1230NWC

N B1289NWC/HAC B1230NWC B1230NWC #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1289NWC-HAC_001_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1289NWC-HAC_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1289NWC-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ B1230NWC جلو نقره ای 11895837 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1289NWC-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ B1230NWC جلو نقره ای 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1289NWC/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1289NWC/HAC sentence دوام عالی و مراقبت بهینه از پارچه ها product sub type:quick view N

J1250NWH جلو نقره ای

J1250NWH

N J121NWH/HAC J1250NWH J1250NWH #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J121NWH-HAC_001_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J121NWH-HAC_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J121NWH-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ J1250NWH جلو نقره ای 11895821 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J121NWH-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ J1250NWH جلو نقره ای 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/J121NWH/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/J121NWH/HAC sentence دوام عالی و مراقبت بهینه از پارچه ها product sub type:quick view N

J1250NSH جلو طوسی

J1250NSH

N J121NSH/HAC J1250NSH J1250NSH #777777 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J121NSH-HAC_001_Front_gray_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J121NSH-HAC_001_Front_gray?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J121NSH-HAC_001_Front_gray?$M-Gallery$ J1250NSH جلو طوسی 11895566 #777777 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J121NSH-HAC_001_Front_gray?$M-Gallery$ J1250NSH جلو طوسی 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/J121NSH/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/J121NSH/HAC sentence دوام عالی و مراقبت بهینه از پارچه ها product sub type:quick view N

B1228 جلو نقره ای

B1228

N B1226/HAC B1228 B1228 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1226-HAC_001_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1226-HAC_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1226-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ B1228 جلو نقره ای 11894569 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1226-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ B1228 جلو نقره ای 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1226/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1226/HAC sentence • فن آوری حباب ساز
• با دیگ الماسه™ لباس های شما همیشه نو خواهند ماند
• کارکرد بیصدا و بادوام
• پر راندمان ترین ماشین لباس شویی جهان
product sub type:quick view N

B1228S جلو طوسی

B1228S

N B1226S/HAC B1228S B1228S #777777 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1226S-HAC_001_Front_gray_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1226S-HAC_001_Front_gray?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1226S-HAC_001_Front_gray?$M-Gallery$ B1228S جلو طوسی 11894355 #777777 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_B1226S-HAC_001_Front_gray?$M-Gallery$ B1228S جلو طوسی 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1226S/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/B1226S/HAC sentence • فن آوری حباب ساز
• با دیگ الماسه™ لباس های شما همیشه نو خواهند ماند
• کارکرد بیصدا و بادوام
• پر راندمان ترین ماشین لباس شویی جهان
product sub type:quick view N

J1238C جلو نقره ای

J1238C

N J1236C/HAC J1238C J1238C #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J1236C-HAC_001_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J1236C-HAC_001_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J1236C-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ J1238C جلو نقره ای 11894335 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J1236C-HAC_001_Front_silver?$M-Gallery$ J1238C جلو نقره ای 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/J1236C/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/J1236C/HAC sentence • فن آوری حباب ساز
• با دیگ الماسه™ لباس های شما همیشه نو خواهند ماند
• کارکرد بیصدا و بادوام
• پر راندمان ترین ماشین لباس شویی جهان
product sub type:quick view N

J1245VWW جلو سفید

J1245VWW

N J120VWW/HAC J1245VWW J1245VWW #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J120VWW-HAC_001_Front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J120VWW-HAC_003_Front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J120VWW-HAC_003_Front_white?$M-Gallery$ J1245VWW جلو سفید 11894319 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J120VWW-HAC_003_Front_white?$M-Gallery$ J1245VWW جلو سفید 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/J120VWW/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/J120VWW/HAC sentence • فن آوری حباب ساز چیست
• با دیگ الماسه™ لباس های شما همیشه نو خواهند ماند
• گرم کننده سرامیکی برای راندمان و قدرت بیشتر
• تمیز کردن مخزن با فن آوری زیست محیطی، نه مواد شیمیایی
product sub type:quick view N

J1238S جلو طوسی

J1238S

N J1236S/HAC J1238S J1238S #777777 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J1236S-HAC_001_Front_gray_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J1236S-HAC_001_Front_gray?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J1236S-HAC_001_Front_gray?$M-Gallery$ J1238S جلو طوسی 11894302 #777777 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J1236S-HAC_001_Front_gray?$M-Gallery$ J1238S جلو طوسی 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/J1236S/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/J1236S/HAC sentence • فن آوری حباب ساز
• با دیگ الماسه™ لباس های شما همیشه نو خواهند ماند
• کارکرد بیصدا و بادوام
• پر راندمان ترین ماشین لباس شویی جهان
product sub type:quick view N

J1245VSS جلو نقره ای

J1245VSS

N J120VSS/HAC J1245VSS J1245VSS #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J120VSS-HAC_002_Front_silver_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J120VSS-HAC_002_Front_silver?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J120VSS-HAC_002_Front_silver?$M-Gallery$ J1245VSS جلو نقره ای 11894286 #dbdbdb http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_J120VSS-HAC_002_Front_silver?$M-Gallery$ J1245VSS جلو نقره ای 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/J120VSS/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/home-appliance/washing-machine/front-loader/J120VSS/HAC sentence • فن آوری حباب ساز چیست
• با دیگ الماسه™ لباس های شما همیشه نو خواهند ماند
• گرم کننده سرامیکی برای راندمان و قدرت بیشتر
• تمیز کردن مخزن با فن آوری زیست محیطی، نه مواد شیمیایی
product sub type:quick view N

صفحه نخست

صفحه قبل

1 2 3

صفحه بعد

صفحه آخر

R01 R0101 iran 07020100