تلفن های هوشمند GT-S5830 تلفن های هوشمند GT-S5830

سامسونگ گالاکسی Ace

فیلتر کردن نتایج

نوع اطلاعات بیشتر
سیستم عامل اطلاعات بیشتر
مشخصات اطلاعات بیشتر

نوع
راحی مناسب را برای خود و مطابق با سبک زندگی و سلایق خود انتخاب کنید ─ آسایش، کاربردی بودن یا شیکی هر کدام که برای شما مهم تر بود.
سیستم عامل
برای آشنایی بیشتر با تلفن های موجود یک سیستم عامل انتخاب کنید. هر سیستم عامل قابلیت های منحصر بفردی دارد.
مشخصات
قابلیت هایی را انتخاب کنید که انجام امور را برای تان ساده تر می سازد - استفاده از تلفن برای ایمیل یا قابلیت های تفریحی مثل ویدیو و تلویزیون زنده، هر آنچه که بخواهید را در تلفن های موبایل ما خواهید یافت.

نمایش 1~9 از 26 محصول یافت شده

صفحه نخست

صفحه قبل

1 2 3

صفحه بعد

صفحه آخر

SM-N7502 Front

SM-N7502

N SM-N7502ZKATHR SM-N7502 SM-N7502 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000000001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000000001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000000001_Front?$M-Gallery$ SM-N7502 Front 36488696 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234763_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234772_Front-wite-Pen_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234763_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234772_Front-wite-Pen_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234781_back_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234790_R-Perspective_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234763_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234772_Front-wite-Pen_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234781_back_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234790_R-Perspective_black?$M-Gallery$ SM-N7502 Front black SM-N7502 Front-wite-Pen black SM-N7502 back black SM-N7502 R-Perspective black 36488408 36488417 36488428 36488438 #9fdad8 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234875_Front_blue_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234884_Front-wite-Pen_blue_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234875_Front_blue?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234884_Front-wite-Pen_blue?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234893_Back_blue?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234902_R-Perspective_blue?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234875_Front_blue?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234884_Front-wite-Pen_blue?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234893_Back_blue?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234902_R-Perspective_blue?$M-Gallery$ SM-N7502 Front blue SM-N7502 Front-wite-Pen blue SM-N7502 Back blue SM-N7502 R-Perspective blue 36488507 36488514 36488523 36488532 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234987_Dynamic1_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234997_Dynamic2_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234987_Dynamic1_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234997_Dynamic2_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000235007_Dynamic4_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000235017_Combination_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234987_Dynamic1_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000234997_Dynamic2_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000235007_Dynamic4_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000235017_Combination_white?$M-Gallery$ SM-N7502 Dynamic1 white SM-N7502 Dynamic2 white SM-N7502 Dynamic4 white SM-N7502 Combination white 36488600 36488609 36488620 36488630 default,#000000,#9fdad8,#ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-N7502ZKATHR_000000001_Front?$M-Gallery$ SM-N7502 Front 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/mobile-phone/mobile-phone/smart-phone/SM-N7502ZKATHR-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/mobile-phone/mobile-phone/smart-phone/SM-N7502ZKATHR sentence هم اکنون Note را به بهترین شکل تجربه کنید product sub type:quick view N

SM-G900H front blue

SM-G900H

N SM-G900HZWATHR SM-G900H SM-G900H #0f5eb9 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235424_front_blue_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235433_back_blue_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235424_front_blue?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235433_back_blue?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235442_leftside_blue?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235451_rightside_blue?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235424_front_blue?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235433_back_blue?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235442_leftside_blue?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235451_rightside_blue?$M-Gallery$ SM-G900H front blue SM-G900H back blue SM-G900H leftside blue SM-G900H rightside blue 36484377 36484390 36484396 36484406 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235108_back_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235117_leftside_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235108_back_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235117_leftside_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235126_rightside_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235135_left-45-degree_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235108_back_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235117_leftside_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235126_rightside_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235135_left-45-degree_black?$M-Gallery$ SM-G900H back black SM-G900H leftside black SM-G900H rightside black SM-G900H left 45 degree black 36484114 36484126 36484136 36484137 #e1dec4 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000237112_front_gold_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000237121_back_gold_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000237112_front_gold?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000237121_back_gold?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000237130_leftside_gold?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000237139_rightside_gold?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000237112_front_gold?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000237121_back_gold?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000237130_leftside_gold?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000237139_rightside_gold?$M-Gallery$ SM-G900H front gold SM-G900H back gold SM-G900H leftside gold SM-G900H rightside gold 36484649 36484661 36484672 36484673 #ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235755_front_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235764_back_white_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235755_front_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235764_back_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235773_leftside_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235782_rightside_white?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235755_front_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235764_back_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235773_leftside_white?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235782_rightside_white?$M-Gallery$ SM-G900H front white SM-G900H back white SM-G900H leftside white SM-G900H rightside white 36484930 36484942 36484952 36484953 #0f5eb9,#000000,#e1dec4,#ffffff http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_SM-G900HZWATHR_000235424_front_blue?$M-Gallery$ SM-G900H front blue 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/mobile-phone/mobile-phone/smart-phone/SM-G900HZWATHR-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/mobile-phone/mobile-phone/smart-phone/SM-G900HZWATHR sentence بهینه سازی بازده کاری و امنیت کار ضمن تضمین استمرار فعالیت تجاری با GALAXY S5 سامسونگ product sub type:quick view N

GT-S6802 جلو

Samsung S6802

N GT-S6802CWATHR GT-S6802 Samsung S6802 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S6802CWATHR_101_Front_Black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S6802CWATHR_102_Back_Black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S6802CWATHR_101_Front_Black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S6802CWATHR_102_Back_Black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S6802CWATHR_103_Right-Angle_Black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S6802CWATHR_104_Left-Angle_Black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S6802CWATHR_101_Front_Black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S6802CWATHR_102_Back_Black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S6802CWATHR_103_Right-Angle_Black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S6802CWATHR_104_Left-Angle_Black?$M-Gallery$ GT-S6802 جلو GT-S6802 عقب GT-S6802 زاویه راست GT-S6802 زاویه چپ 4739021 9728914 9728915 9728916 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S6802CWATHR_101_Front_Black?$M-Gallery$ GT-S6802 جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/mobile-phone/mobile-phone/smart-phone/GT-S6802CWATHR-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/mobile-phone/mobile-phone/smart-phone/GT-S6802CWATHR sentence • پشتیبانی از دو سیم کارت
• میراث دار GALAXY Ace
• تجربه هوشمند فراگیر
product sub type:quick view N

GT-I9300 جلو

Samsung I9300

N GT-I9300RWXTHR GT-I9300 Samsung I9300 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9300RWXTHR_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9300RWXTHR_003_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9300RWXTHR_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9300RWXTHR_003_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9300RWXTHR_004_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9300RWXTHR_005_Right?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9300RWXTHR_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9300RWXTHR_003_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9300RWXTHR_004_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9300RWXTHR_005_Right?$M-Gallery$ GT-I9300 جلو GT-I9300 زاویه راست GT-I9300 زاویه راست GT-I9300 راست 4443621 8394617 8394618 8394619 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9300RWXTHR_001_Front?$M-Gallery$ GT-I9300 جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/mobile-phone/mobile-phone/smart-phone/GT-I9300RWXTHR-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/mobile-phone/mobile-phone/smart-phone/GT-I9300RWXTHR sentence • S Voice
• Social Tag
• Direct Call
• Smart Stay
product sub type:quick view N

GT-I9070 جلو

Samsung I9070

N GT-I9070RWATHR GT-I9070 Samsung I9070 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9070RWATHR_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9070RWATHR_002_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9070RWATHR_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9070RWATHR_002_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9070RWATHR_003_Right?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9070RWATHR_004_Back?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9070RWATHR_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9070RWATHR_002_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9070RWATHR_003_Right?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9070RWATHR_004_Back?$M-Gallery$ GT-I9070 جلو GT-I9070 زاویه راست GT-I9070 راست GT-I9070 عقب 4739304 9796560 9796561 9796562 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9070RWATHR_001_Front?$M-Gallery$ GT-I9070 جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/mobile-phone/mobile-phone/smart-phone/GT-I9070RWATHR-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/mobile-phone/mobile-phone/smart-phone/GT-I9070RWATHR sentence • جذابیت ظاهری منحصر بفرد
• عملکرد قوی
• تجربه همراه خود را غنا بخشید
• چندرسانه ای
product sub type:quick view N

GT-S5300 جلو

Samsung S5300

N GT-S5300ZYATHR GT-S5300 Samsung S5300 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZYATHR_301_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZYATHR_302_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZYATHR_301_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZYATHR_302_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZYATHR_303_Right?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZYATHR_304_Back?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZYATHR_301_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZYATHR_302_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZYATHR_303_Right?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZYATHR_304_Back?$M-Gallery$ GT-S5300 جلو GT-S5300 زاویه راست GT-S5300 راست GT-S5300 عقب 4739080 10652392 10652393 10652394 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZYATHR_301_Front?$M-Gallery$ GT-S5300 جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/mobile-phone/mobile-phone/smart-phone/GT-S5300ZYATHR-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/mobile-phone/mobile-phone/smart-phone/GT-S5300ZYATHR sentence امکانات زندگی هوشمند برای همه product sub type:quick view N

GT-I9250 جلو

Samsung I9250

N GT-I9250TSETHR GT-I9250 Samsung I9250 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9250TSETHR_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9250TSETHR_002_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9250TSETHR_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9250TSETHR_002_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9250TSETHR_003_Right?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9250TSETHR_004_Back?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9250TSETHR_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9250TSETHR_002_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9250TSETHR_003_Right?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9250TSETHR_004_Back?$M-Gallery$ GT-I9250 جلو GT-I9250 زاویه راست GT-I9250 راست GT-I9250 عقب 4739127 8394606 8394607 8394608 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-I9250TSETHR_001_Front?$M-Gallery$ GT-I9250 جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/mobile-phone/mobile-phone/smart-phone/GT-I9250TSETHR-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/mobile-phone/mobile-phone/smart-phone/GT-I9250TSETHR sentence GALAXY NEXUS به قابلیت های پیشرفته سامسونگ مانند صفحه نمایش HD Super AMOLED عریض تر، طراحی برتر انحنا دار، بدنه باریک و پردازنده بسیار سریع دو هسته ای مجهز است که پشتیبان عملکرد قوی آن می باشد. این تلفن میزبان نخستین سیستم عامل Ice Cream Sandwich یکپارچه شده برای تلفن های هوشمند و تبلت همراه با یک واسط کاربر بهینه سازی شده جدید و بسیار آسان برای استفاده است. Google+ امکانات و برنامه های کاربردی بسیار پیشرفته ای برای محیط Android عرضه کرده است که کاربران حرفه ای را در تمام دنیا شیفته خود خواهد ساخت. product sub type:quick view N

GT-N7000 جلو

Samsung N7000

N GT-N7000SIATHR GT-N7000 Samsung N7000 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-N7000SIATHR_001_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-N7000SIATHR_002_Right-Angle_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-N7000SIATHR_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-N7000SIATHR_002_Right-Angle_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-N7000SIATHR_003_Right_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-N7000SIATHR_004_Back_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-N7000SIATHR_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-N7000SIATHR_002_Right-Angle_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-N7000SIATHR_003_Right_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-N7000SIATHR_004_Back_black?$M-Gallery$ GT-N7000 جلو GT-N7000 زاویه راست GT-N7000 راست GT-N7000 عقب 4739051 8394637 8394638 8394639 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-N7000SIATHR_001_Front_black?$M-Gallery$ GT-N7000 جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/mobile-phone/mobile-phone/smart-phone/GT-N7000SIATHR-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/mobile-phone/mobile-phone/smart-phone/GT-N7000SIATHR sentence • صفحه بزرگ اما با قابلیت حمل مانند یک تلفن هوشمند
• انجام آسان کارها روی صفحه بزرگ
• ثبت و خلق آزادانه
• عملکرد قوی
product sub type:quick view N

GT-S5300 جلو

Samsung S5300

N GT-S5300ZKATHR GT-S5300 Samsung S5300 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZKATHR_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZKATHR_002_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZKATHR_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZKATHR_002_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZKATHR_003_Right?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZKATHR_004_Back?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZKATHR_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZKATHR_002_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZKATHR_003_Right?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZKATHR_004_Back?$M-Gallery$ GT-S5300 جلو GT-S5300 زاویه راست GT-S5300 راست GT-S5300 عقب 4462306 8394687 8394688 8394689 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_GT-S5300ZKATHR_001_Front?$M-Gallery$ GT-S5300 جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/mobile-phone/mobile-phone/smart-phone/GT-S5300ZKATHR-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/mobile-phone/mobile-phone/smart-phone/GT-S5300ZKATHR sentence • کوچک اما پرتوان
• تجربه هوشمند فراگیر
• همیشه در ارتباط
• دوربین 2 مگاپیکسلی
product sub type:quick view N

صفحه نخست

صفحه قبل

1 2 3

صفحه بعد

صفحه آخر

R01 R0101 iran 01011300