امکان چاپ رنگی در محیط وایرلس با چاپگری مدرن و کوچک  16ppm mono and 4ppm colour printing 30% toner save mode One touch wireless setup 150 Sheet Capacity USB 2.0, network and wireless connectivity امکان چاپ رنگی در محیط وایرلس با چاپگری مدرن و کوچک  16ppm mono and 4ppm colour printing 30% toner save mode One touch wireless setup 150 Sheet Capacity USB 2.0, network and wireless connectivity

امکان چاپ رنگی ، کپی رنگی ، اسکن و فاکس همه به آسانی در محیط وایرلس با چندکاره مدرن و کوچک سامسونگ Compact Colour Laser Print, Copy, Scan and Fax USB 2.0, Network and Wireless connectivity 16ppm and 4ppm mono and colour print speed Toner Save Mode 30% Sheet Capacity 150 CLX-3185FW امکان چاپ رنگی ، کپی رنگی ، اسکن و فاکس همه به آسانی در محیط وایرلس با چندکاره مدرن و کوچک سامسونگ Compact Colour Laser Print, Copy, Scan and Fax USB 2.0, Network and Wireless connectivity 16ppm and 4ppm mono and colour print speed Toner Save Mode 30% Sheet Capacity 150 CLX-3185FW

امکان چاپ سریع ، آسان و کم هزینه ویژه محیطهای اداری و سازمانی با ML3310ND

ML-3310ND

مواد مصرفی اصلی  ، ضامن کارکرد صحیح و بهینه چاپگر لیرزی شما سامسونگ به عنوان بزرگترین تامین کننده  مواد مصرفی اصلی با کیفیت بالا ، ضمن تاکید برای استفاده از مواد مصرفی اصلی ، یاد اوری می نماید استفاده از مواد مصرفی تقلبی منجر به آسیب جدی به دستگاه و لغو ضمانت دستگاه خواهد شد . جزئیات مواد مصرفی اصلی  ، ضامن کارکرد صحیح و بهینه چاپگر لیرزی شما سامسونگ به عنوان بزرگترین تامین کننده  مواد مصرفی اصلی با کیفیت بالا ، ضمن تاکید برای استفاده از مواد مصرفی اصلی ، یاد اوری می نماید استفاده از مواد مصرفی تقلبی منجر به آسیب جدی به دستگاه و لغو ضمانت دستگاه خواهد شد . جزئیات

مشاهده بر اساس نوع

R01 R0101 iran 05030000