C550 C550

نمایش 1~7 از 7 محصول یافت شده

صفحه نخست

صفحه قبل

1

صفحه بعد

صفحه آخر

DVD-E699 Front black

DVD-E699

N DVD-E699/HC DVD-E699 DVD-E699 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E699-HC_001_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E699-HC_004_Left-30-Angle_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E699-HC_001_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E699-HC_004_Left-30-Angle_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E699-HC_510_Right-30-Angle_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E699-HC_511_Dynamic_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E699-HC_001_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E699-HC_004_Left-30-Angle_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E699-HC_510_Right-30-Angle_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E699-HC_511_Dynamic_black?$M-Gallery$ DVD-E699 Front black DVD-E699 Left 30-Angle black DVD-E699 Right 30-Angle black DVD-E699 Dynamic black 37636588 37636595 37636603 37636611 #000000 http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E699-HC_001_Front_black?$M-Gallery$ DVD-E699 Front black 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/tv-audio-video/dvd/dvd-player/DVD-E699/HC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/tv-audio-video/dvd/dvd-player/DVD-E699/HC product sub type:quick view N

DVD-E360 جلو

DVD-E360

N DVD-E360/HC DVD-E360 DVD-E360 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E360-HC_301_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E360-HC_302_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E360-HC_301_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E360-HC_302_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E360-HC_303_Side?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E360-HC_304_Left-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E360-HC_301_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E360-HC_302_Right-Angle?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E360-HC_303_Side?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E360-HC_304_Left-Angle?$M-Gallery$ DVD-E360 جلو DVD-E360 زاویه راست DVD-E360 از کنار DVD-E360 زاویه چپ 10633915 10652356 10652357 10652358 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-E360-HC_301_Front?$M-Gallery$ DVD-E360 جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/tv-audio-video/dvd/dvd-player/DVD-E360/HC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/tv-audio-video/dvd/dvd-player/DVD-E360/HC sentence • تماشای فیلم از طریق USB
• با خروجی اسکن پروگرسیو همه چیز را واضح ببینید
• تبدیل محتویات CD به فرمت mp3
• ضد گرد و غبار
product sub type:quick view N

DVD-C350 جلو

DVD Player DVD-D9595

N DVD-C350/HAC DVD-C350 DVD Player DVD-D9595 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-C350-HAC_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-C350-HAC_002_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-C350-HAC_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-C350-HAC_002_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-C350-HAC_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-C350-HAC_002_Right-Angle?$M-Gallery$ DVD-C350 جلو DVD-C350 زاویه راست 2891266 8394358 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-C350-HAC_001_Front?$M-Gallery$ DVD-C350 جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/tv-audio-video/dvd/dvd-player/DVD-C350/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/tv-audio-video/dvd/dvd-player/DVD-C350/HAC sentence دی وی دی های با فرمت DivX HD را مشاهده کنید قابلیت اسکن پیشرفته این دستگاه باعث می شود تا کیفیت بی نظیری را مشاهده کنید ذرات غبار عملکرد این دستگاه را تحت تاثیر قرار نمی دهد product sub type:quick view N

DVD-D530 جلو

DVD Player DVD-D530

N DVD-D530/HC DVD-D530 DVD Player DVD-D530 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-D530-HC_401_Front_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-D530-HC_402_Right-Angle_black_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-D530-HC_401_Front_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-D530-HC_402_Right-Angle_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-D530-HC_403_Left-Angle_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-D530-HC_404_Top_black?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-D530-HC_401_Front_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-D530-HC_402_Right-Angle_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-D530-HC_403_Left-Angle_black?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-D530-HC_404_Top_black?$M-Gallery$ DVD-D530 جلو DVD-D530 زاویه راست DVD-D530 زاویه چپ DVD-D530 Top 2801367 11577279 11577280 11577281 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-D530-HC_401_Front_black?$M-Gallery$ DVD-D530 جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/tv-audio-video/dvd/dvd-player/DVD-D530/HC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/tv-audio-video/dvd/dvd-player/DVD-D530/HC bullet همیشه و هر بار از تصاویر و صدای زنده و واقعی لذت ببرید انتقال و پخش آسان، فارغ از فرمت فیلم ها و برنامه ها product sub type:quick view N

DVD-C9800 جلو

DVD Player DVD-D9800

N DVD-C9800/HAC DVD-C9800 DVD Player DVD-D9800 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-C9800-HAC_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-C9800-HAC_002_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-C9800-HAC_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-C9800-HAC_002_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-C9800-HAC_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-C9800-HAC_002_Right-Angle?$M-Gallery$ DVD-C9800 جلو DVD-C9800 زاویه راست 2023265 8394360 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-C9800-HAC_001_Front?$M-Gallery$ DVD-C9800 جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/tv-audio-video/dvd/dvd-player/DVD-C9800/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/tv-audio-video/dvd/dvd-player/DVD-C9800/HAC sentence حتی دیسکهای خش دار product sub type:quick view N

DVD-C450 جلو

DVD-C450

N DVD-C450/HAC DVD-C450 DVD-C450 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-C450-HAC_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-C450-HAC_002_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-C450-HAC_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-C450-HAC_002_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-C450-HAC_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-C450-HAC_002_Right-Angle?$M-Gallery$ DVD-C450 جلو DVD-C450 زاویه راست 2023128 8394359 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-C450-HAC_001_Front?$M-Gallery$ DVD-C450 جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/tv-audio-video/dvd/dvd-player/DVD-C450/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/tv-audio-video/dvd/dvd-player/DVD-C450/HAC sentence قابلیت پخش فیلم های DIVX product sub type:quick view N

DVD-1080P8 جلو

DVD-1080P8

N DVD-1080P8/HAC DVD-1080P8 DVD-1080P8 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-1080P8-HAC_001_Front_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-1080P8-HAC_002_Right-Angle_thumb?$S2-Thumbnail$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-1080P8-HAC_001_Front?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-1080P8-HAC_002_Right-Angle?$XXS-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-1080P8-HAC_001_Front?$M-Gallery$ http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-1080P8-HAC_002_Right-Angle?$M-Gallery$ DVD-1080P8 جلو DVD-1080P8 زاویه راست 2020465 8394357 default http://images.samsung.com/is/image/samsung/iran_DVD-1080P8-HAC_001_Front?$M-Gallery$ DVD-1080P8 جلو 0.0 رده بندی 0 از 5 ستاره /iran/consumer/tv-audio-video/dvd/dvd-player/DVD-1080P8/HAC-reviews/consumer-reviews 0 0 /iran/consumer/tv-audio-video/dvd/dvd-player/DVD-1080P8/HAC sentence   product sub type:quick view N

صفحه نخست

صفحه قبل

1

صفحه بعد

صفحه آخر

R01 R0101 iran 03011000