انقلابی در تلویزبون های هوشمند تعامل هوشمندانه با کنترل صدا و حرکت، تشخیص چهره، برنامه کاربردی برای خوانواده، سلامتی و کودکان. Full 8010P HD و سه بعدی. Wi-Fi داخلی و All Share Play بیشتر بدانید انقلابی در تلویزبون های هوشمند تعامل هوشمندانه با کنترل صدا و حرکت، تشخیص چهره، برنامه کاربردی برای خوانواده، سلامتی و کودکان. Full 8010P HD و سه بعدی. Wi-Fi داخلی و All Share Play بیشتر بدانید

R01 R0101 iran 02010000