Samsung recomienda Windows 8.

R01 R0101 latin 05084500 NP270E4E-K01VE
 • NP270E4E 1 Abierto Por Delante NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_017_Front-Open_black?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_017_Front-Open_black30002000370370#00000023262370
 • NP270E4E 2 Top Close BlackNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_018_Top-close_black?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_018_Top-close_black30002000370370#00000023262447
 • NP270E4E 3 Lado Izquierdo NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_019_Top-open_black?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_019_Top-open_black30002000370370#00000023262384
 • NP270E4E 4 Ángulo Derecho NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_020_Right-angle_black?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_020_Right-angle_black30002000370370#00000023262387
 • NP270E4E 5 Cierre Frontal NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_021_Front-close_black_10029620044514?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_021_Front-close_black_1002962004451430002000370370#00000023748019
 • NP270E4E 6 Cierre Trasero NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_022_Back-close_black?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_022_Back-close_black30002000370370#00000023748027
 • NP270E4E 7 Puerto Derecho NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_023_Right-port_black?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_023_Right-port_black30002000370370#00000023748035
 • NP270E4E 8 Puerto Izquierdo NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_024_Left-port_black?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_024_Left-port_black30002000370370#00000023748044
 • NP270E4E 9 Ángulo Izquierdo NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_026_Left-angle_black?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_026_Left-angle_black30002000370370#00000026350149
 • NP270E4E 10 Lado NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_027_Side_black?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_027_Side_black30002000370370#00000026350157
 • NP270E4E 11 Abierto Por Atrás NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_028_Back-open_black?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_028_Back-open_black30002000370370#00000026350165
 • NP270E4E 12 Abajo NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_029_Bottom-close_black?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_029_Bottom-close_black30002000370370#00000026350181
 • NP270E4E 13 Dinámico NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_030_Dynamic_black?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_030_Dynamic_black30002000370370#00000026350189
 • NP270E4E 14 Abierto Por Delante RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_044_Front-Open_red?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_044_Front-Open_red30002000370370#fb0b0c23262488
 • NP270E4E 15 Top Close RedNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_045_Top-close_red?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_045_Top-close_red30002000370370#fb0b0c23262556
 • NP270E4E 16 Apertura Superior. RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_046_Top-open_red?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_046_Top-open_red30002000370370#fb0b0c23262494
 • NP270E4E 17 Ángulo Derecho RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_047_Right-angle_red?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_047_Right-angle_red30002000370370#fb0b0c23262505
 • NP270E4E 18 Cierre Frontal RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_048_Front-close_red?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_048_Front-close_red30002000370370#fb0b0c23748053
 • NP270E4E 19 Cierre Trasero RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_049_Back-close_red?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_049_Back-close_red30002000370370#fb0b0c23748061
 • NP270E4E 20 Puerto Derecho RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_050_Right-port_red?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_050_Right-port_red30002000370370#fb0b0c23748069
 • NP270E4E 21 Puerto Izquierdo RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_051_Left-port_red?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_051_Left-port_red30002000370370#fb0b0c23748077
 • NP270E4E 22 Ángulo Izquierdo RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_053_Left-angle_red?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_053_Left-angle_red30002000370370#fb0b0c26350197
 • NP270E4E 23 Lado RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_054_Side_red?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_054_Side_red30002000370370#fb0b0c26350215
 • NP270E4E 24 Abajo RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_055_Bottom-close_red?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_055_Bottom-close_red30002000370370#fb0b0c26350275
 • NP270E4E 25 Abierto Por Atrás RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_056_Back-open_red?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_056_Back-open_red30002000370370#fb0b0c26350283
 • NP270E4E 26 Dinámico RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_057_Dynamic_red?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_057_Dynamic_red30002000370370#fb0b0c26350503
 • NP270E4E 27 Abierto Por Delante BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_058_Front-Open_white?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_058_Front-Open_white30002000370370#ffffff23262712
 • NP270E4E 28 Top Close WhiteNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_059_Top-close_white?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_059_Top-close_white30002000370370#ffffff23262784
 • NP270E4E 29 Apertura Superior. BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_060_Top-open_white?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_060_Top-open_white30002000370370#ffffff23262718
 • NP270E4E 30 Ángulo Derecho BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_061_Right-angle_white_10029620044514?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_061_Right-angle_white_1002962004451430002000370370#ffffff23262728
 • NP270E4E 31 Cierre Frontal BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_066_Front-close_white?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_066_Front-close_white30002000370370#ffffff23748085
 • NP270E4E 32 Cierre Frontal BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_067_Back-close_white?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_067_Back-close_white30002000370370#ffffff23748093
 • NP270E4E 33 Puerto Derecho BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_064_Right-port_white_10029620044514?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_064_Right-port_white_1002962004451430002000370370#ffffff23748101
 • NP270E4E 34 Puerto Izquierdo BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_065_Left-port_white?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_065_Left-port_white30002000370370#ffffff23748110
 • NP270E4E 35 Ángulo Izquierdo BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_069_Left-angle_white?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_069_Left-angle_white30002000370370#ffffff26350511
 • NP270E4E 36 Lado BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_070_Side_white?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_070_Side_white30002000370370#ffffff26350941
 • NP270E4E 37 Abajo BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_071_Bottom-close_white?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_071_Bottom-close_white30002000370370#ffffff26350957
 • NP270E4E 38 Abierto Por Atrás BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_072_Back-open_white?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_072_Back-open_white30002000370370#ffffff26350965
 • NP270E4E 39 Dinámico BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_073_Dynamic_white?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_073_Dynamic_white30002000370370#ffffff26350973
 • NP270E4E 40 Abierto Por Delante PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_030_Front-Open_silver?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_030_Front-Open_silver30002000370370#dbdbdb23262600
 • NP270E4E 41 Frente PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_031_Front_silver?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_031_Front_silver30002000370370#dbdbdb23262666
 • NP270E4E 42 Apertura Superior. PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_032_Top-open_silver_10029620044514?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_032_Top-open_silver_1002962004451430002000370370#dbdbdb23262607
 • NP270E4E 43 Ángulo Derecho PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_033_Right-angle_silver?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_033_Right-angle_silver30002000370370#dbdbdb23262616
 • NP270E4E 44 Cierre Frontal PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_034_Front-close_silver?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_034_Front-close_silver30002000370370#dbdbdb23748212
 • NP270E4E 45 Cierre Trasero PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_035_Back-close_silver_10029620044514?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_035_Back-close_silver_1002962004451430002000370370#dbdbdb23748220
 • NP270E4E 46 Puerto Derecho PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_036_Right-port_silver_10029620044514?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_036_Right-port_silver_1002962004451430002000370370#dbdbdb23748228
 • NP270E4E 47 Puerto Izquierdo PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_037_Left-port_silver?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_037_Left-port_silver30002000370370#dbdbdb23748237
 • NP270E4E 48 Ángulo Izquierdo PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_039_Left-angle_silver?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_039_Left-angle_silver30002000370370#dbdbdb26350981
 • NP270E4E 49 Lado PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_040_Side_silver?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_040_Side_silver30002000370370#dbdbdb26350989
 • NP270E4E 50 Atrás PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_041_Back_silver?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_041_Back_silver30002000370370#dbdbdb26351006
 • NP270E4E 51 Abierto Por Atrás PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_042_Back-open_silver?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_042_Back-open_silver30002000370370#dbdbdb26351014
 • NP270E4E 52 Dinámico PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin_NP270E4E-K01VE_043_Dynamic_silver?$L1-Gallery$latin_NP270E4E-K01VE_043_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb26351023
#000000,#fb0b0c,#ffffff,#dbdbdbNegro,Rojo,Blanco,Plata
NP270E4E Abierto Por Delante Negro

Todo lo que necesitas cada día

El notebook ATIV Book 2 de Samsung tiene un diseño de gran estilo, además de todo lo que necesitas para manejar tus tareas cotidianas sin mayores esfuerzos.

Características

Vea Todas las

Especificaciones

Vea Todas las

Sistema Operativo

 • Windows 8 (64 bits)

Gráfico

 • Intel® HD Graphics 4000

Memoria

 • Memoria del sistema DDR3 de 4 GB a 1.600 MHz (4 GB x 1), 2 SODIMM

Optical Drive

 • Súper Multi Doble Capa

Multimedia

 • Altavoces estéreo (1,5 W x 2), SoundAlive™, Micrófono digital interno, Cámara Web HD 720p

Ports

 • 1 VGA, 1 HDMI, 3 USB 2.0, Lector de tarjetas multimedia 3 en 1 (SD, SDHC, SDXC), 1 combinación de salida para audífonos y entrada para micrófono, 1 RJ45 (LAN), 1 entrada de CC

Processor / Chipset

 • Procesador Intel® Core™ i3 3120M (2,5 GHz, 3 MB, caché L3), Intel HM75

Pantalla

 • Pantalla HD LED de 14,0" (1.366 x 768), antirreflectante

Hard Drive

 • Disco duro S-ATAII de 500 GB (5.400 RPM)

Color

 • Negro mineral ceniza

Red

 • 802.11a/b/g/n 1 x 1, Bluetooth v4.0, Fast Ethernet [10 / 100]

Entrada

 • Teclado tipo isla, Panel táctil
Sistema Operativo
Processor / Chipset
Gráfico
Pantalla
Memoria
Hard Drive
Optical Drive
Color
Multimedia
Red
Ports
Entrada

Valoraciones y puntuaciones de clientes

Sus opiniones acerca de este producto puede ser útil para nosotros y para cualquiera que esté pensando en comprar una.

ENVIAR UNA REVISIÓN

Productos similares

Vea Todas las

NP940X3GI Frente Negro

ATIV Book 9 Plus

NP940X3G-K01VE

NP270E4E Frente Negro

ATIV Book 2

NP270E4E-K03VE

NP905S3GI Abierto Por Delante Negro

ATIV Book 9 Lite

NP905S3G-K02VE

NP905S3GI Abierto Por Delante Negro

ATIV Book 9 Lite

NP905S3G-K01VE

Preguntas y respuestas

Do you have questions about this product?
Ask the Samsung Owner’s Community and get real answers from real people.