Samsung recommends Windows 8.

R01 R0101 latin_en 05084500 NP270E4E-K04VE
 • NP270E4E 1 Abierto Por Delante NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_017_Front-Open_black?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_017_Front-Open_black30002000370370#00000023262370
 • NP270E4E 2 Top Close BlackNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_018_Top-close_black?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_018_Top-close_black30002000370370#00000023262447
 • NP270E4E 3 Lado Izquierdo NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_019_Top-open_black?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_019_Top-open_black30002000370370#00000023262384
 • NP270E4E 4 Ángulo Derecho NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_020_Right-angle_black?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_020_Right-angle_black30002000370370#00000023262387
 • NP270E4E 5 Cierre Frontal NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_021_Front-close_black_10029620044514?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_021_Front-close_black_1002962004451430002000370370#00000023748019
 • NP270E4E 6 Cierre Trasero NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_022_Back-close_black?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_022_Back-close_black30002000370370#00000023748027
 • NP270E4E 7 Puerto Derecho NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_023_Right-port_black?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_023_Right-port_black30002000370370#00000023748035
 • NP270E4E 8 Puerto Izquierdo NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_024_Left-port_black?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_024_Left-port_black30002000370370#00000023748044
 • NP270E4E 9 Ángulo Izquierdo NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_026_Left-angle_black?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_026_Left-angle_black30002000370370#00000026350149
 • NP270E4E 10 Lado NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_027_Side_black?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_027_Side_black30002000370370#00000026350157
 • NP270E4E 11 Abierto Por Atrás NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_028_Back-open_black?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_028_Back-open_black30002000370370#00000026350165
 • NP270E4E 12 Abajo NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_029_Bottom-close_black?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_029_Bottom-close_black30002000370370#00000026350181
 • NP270E4E 13 Dinámico NegroNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_030_Dynamic_black?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_030_Dynamic_black30002000370370#00000026350189
 • NP270E4E 14 Abierto Por Delante RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_044_Front-Open_red?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_044_Front-Open_red30002000370370#fb0b0c23262488
 • NP270E4E 15 Top Close RedNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_045_Top-close_red?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_045_Top-close_red30002000370370#fb0b0c23262556
 • NP270E4E 16 Apertura Superior. RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_046_Top-open_red?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_046_Top-open_red30002000370370#fb0b0c23262494
 • NP270E4E 17 Ángulo Derecho RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_047_Right-angle_red?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_047_Right-angle_red30002000370370#fb0b0c23262505
 • NP270E4E 18 Cierre Frontal RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_048_Front-close_red?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_048_Front-close_red30002000370370#fb0b0c23748053
 • NP270E4E 19 Cierre Trasero RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_049_Back-close_red?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_049_Back-close_red30002000370370#fb0b0c23748061
 • NP270E4E 20 Puerto Derecho RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_050_Right-port_red?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_050_Right-port_red30002000370370#fb0b0c23748069
 • NP270E4E 21 Puerto Izquierdo RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_051_Left-port_red?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_051_Left-port_red30002000370370#fb0b0c23748077
 • NP270E4E 22 Ángulo Izquierdo RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_053_Left-angle_red?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_053_Left-angle_red30002000370370#fb0b0c26350197
 • NP270E4E 23 Lado RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_054_Side_red?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_054_Side_red30002000370370#fb0b0c26350215
 • NP270E4E 24 Abajo RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_055_Bottom-close_red?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_055_Bottom-close_red30002000370370#fb0b0c26350275
 • NP270E4E 25 Abierto Por Atrás RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_056_Back-open_red?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_056_Back-open_red30002000370370#fb0b0c26350283
 • NP270E4E 26 Dinámico RojoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_057_Dynamic_red?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_057_Dynamic_red30002000370370#fb0b0c26350503
 • NP270E4E 27 Abierto Por Delante PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_030_Front-Open_silver?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_030_Front-Open_silver30002000370370#dbdbdb23262600
 • NP270E4E 28 Frente PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_031_Front_silver?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_031_Front_silver30002000370370#dbdbdb23262666
 • NP270E4E 29 Apertura Superior. PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_032_Top-open_silver_10029620044514?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_032_Top-open_silver_1002962004451430002000370370#dbdbdb23262607
 • NP270E4E 30 Ángulo Derecho PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_033_Right-angle_silver?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_033_Right-angle_silver30002000370370#dbdbdb23262616
 • NP270E4E 31 Cierre Frontal PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_034_Front-close_silver?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_034_Front-close_silver30002000370370#dbdbdb23748212
 • NP270E4E 32 Cierre Trasero PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_035_Back-close_silver_10029620044514?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_035_Back-close_silver_1002962004451430002000370370#dbdbdb23748220
 • NP270E4E 33 Puerto Derecho PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_036_Right-port_silver_10029620044514?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_036_Right-port_silver_1002962004451430002000370370#dbdbdb23748228
 • NP270E4E 34 Puerto Izquierdo PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_037_Left-port_silver?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_037_Left-port_silver30002000370370#dbdbdb23748237
 • NP270E4E 35 Ángulo Izquierdo PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_039_Left-angle_silver?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_039_Left-angle_silver30002000370370#dbdbdb26350981
 • NP270E4E 36 Lado PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_040_Side_silver?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_040_Side_silver30002000370370#dbdbdb26350989
 • NP270E4E 37 Atrás PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_041_Back_silver?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_041_Back_silver30002000370370#dbdbdb26351006
 • NP270E4E 38 Abierto Por Atrás PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_042_Back-open_silver?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_042_Back-open_silver30002000370370#dbdbdb26351014
 • NP270E4E 39 Dinámico PlataNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_043_Dynamic_silver?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_043_Dynamic_silver30002000370370#dbdbdb26351023
 • NP270E4E 40 Abierto Por Delante BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_058_Front-Open_white?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_058_Front-Open_white30002000370370#ffffff23262712
 • NP270E4E 41 Top Close WhiteNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_059_Top-close_white?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_059_Top-close_white30002000370370#ffffff23262784
 • NP270E4E 42 Apertura Superior. BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_060_Top-open_white?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_060_Top-open_white30002000370370#ffffff23262718
 • NP270E4E 43 Ángulo Derecho BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_061_Right-angle_white_10029620044514?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_061_Right-angle_white_1002962004451430002000370370#ffffff23262728
 • NP270E4E 44 Cierre Frontal BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_066_Front-close_white?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_066_Front-close_white30002000370370#ffffff23748085
 • NP270E4E 45 Cierre Frontal BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_067_Back-close_white?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_067_Back-close_white30002000370370#ffffff23748093
 • NP270E4E 46 Puerto Derecho BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_064_Right-port_white_10029620044514?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_064_Right-port_white_1002962004451430002000370370#ffffff23748101
 • NP270E4E 47 Puerto Izquierdo BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_065_Left-port_white?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_065_Left-port_white30002000370370#ffffff23748110
 • NP270E4E 48 Ángulo Izquierdo BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_069_Left-angle_white?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_069_Left-angle_white30002000370370#ffffff26350511
 • NP270E4E 49 Lado BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_070_Side_white?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_070_Side_white30002000370370#ffffff26350941
 • NP270E4E 50 Abajo BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_071_Bottom-close_white?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_071_Bottom-close_white30002000370370#ffffff26350957
 • NP270E4E 51 Abierto Por Atrás BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_072_Back-open_white?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_072_Back-open_white30002000370370#ffffff26350965
 • NP270E4E 52 Dinámico BlancoNP270E4EPhttp://images.samsung.com/is/image/samsung/latin-en_NP270E4E-K04VE_073_Dynamic_white?$L1-Gallery$latin-en_NP270E4E-K04VE_073_Dynamic_white30002000370370#ffffff26350973
#000000,#fb0b0c,#dbdbdb,#ffffffBlack,Red,Silver,White
NP270E4E Abierto Por Delante Negro

Everything You Need – Every Day

The Samsung ATIV Book 2 notebook has an outstandingly stylish design, plus everything you need to handle everyday tasks effortlessly.

ColorBlack Red Silver White 

Product Features

See All

Specifications

See All

Operating System

 • Windows 8 (64-bit)

Graphic

 • Intel® HD Graphics 4000

Memory

 • 4 GB DDR3 System Memory at 1.600 MHz (4 GB x 1) 2 SODIMM

Optical Drive

 • Super Multi Dual Layer

Multimedia

 • Stereo Speakers (1,5 W x 2)
  SoundAlive™
  Internal Digital Mic
  720p HD Web Camera

Ports

 • 1 VGA
  1 HDMI
  3 USB2.0
  3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader
  1 Headphone out / Mic-in Combo
  1 RJ45 (LAN)
  1 DC-in

Security

 • Security Slot

Dimension

 • 339 x 234,5 x 25,2 ~ 31,5 mm (13,35" x 9,23" x 0,99" ~ 1,24")

Processor / Chipset

 • Intel® Core™ i3 Processor 3110M (2,4 GHz, 3 MB L3 Cache)

Display

 • 14" HD LED Display (1.366 x 768), Anti-Reflective

Hard Drive

 • 500 GB S-ATAII Hard Drive (5.400 RPM)

Color

 • Mineral Ash Black

Network

 • 802.11b/g/n 1 x 1
  Bluetooth v4.0
  Fast Ethernet [10 / 100]

Input

 • Island-type keyboard
  Touchpad

Power

 • 6 Cell (48Wh)
  40 W / 60 W AC Adapter*
  * Adapter is different depend on system

Weight

 • 2 kg (4,41 lbs)
Operating System
Processor / Chipset
Graphic
Display
Memory
Hard Drive
Optical Drive
Color
Multimedia
Network
Ports
Input
Security
Power
Dimension
Weight