R01 R0101 levant 01015500 GT-I8190RWATUR
 • GT-I8190 1 Front BlackGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_001_Front_black?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_001_Front_black20003000370370#00000015869730
 • GT-I8190 2 Back BlackGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_002_Back_black?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_002_Back_black20003000370370#00000015869734
 • GT-I8190 3 Front BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_001_Front_blue?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_001_Front_blue20003000370370#1c0d8215869746
 • GT-I8190 4 Right Angle BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_002_Right-Angle_blue?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_002_Right-Angle_blue20003000370370#1c0d8215869755
 • GT-I8190 5 Right Angle BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_003_Right-Angle_blue?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_003_Right-Angle_blue20003000370370#1c0d8215869756
 • GT-I8190 6 Left Angle BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_004_Left-Angle_blue?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_004_Left-Angle_blue20003000370370#1c0d8215869766
 • GT-I8190 7 Right BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_005_Right_blue?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_005_Right_blue12001800370370#1c0d8215869772
 • GT-I8190 8 Left BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_006_Left_blue?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_006_Left_blue12001800370370#1c0d8215869780
 • GT-I8190 9 Back BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_007_Back_blue?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_007_Back_blue20003000370370#1c0d8215869793
 • GT-I8190 10 Dynamic BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_008_Dynamic_blue?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_008_Dynamic_blue12001800370370#1c0d8215869799
 • GT-I8190 11 Dynamic BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_016_Dynamic_blue?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_016_Dynamic_blue20003000370370#1c0d8215869809
 • GT-I8190 12 Dynamic BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_010_Dynamic_blue?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_010_Dynamic_blue12001800370370#1c0d8215869815
 • GT-I8190 13 Dynamic BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_011_Dynamic_blue?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_011_Dynamic_blue20003000370370#1c0d8215869824
 • GT-I8190 14 Dynamic BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_012_Dynamic_blue?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_012_Dynamic_blue20003000370370#1c0d8215869834
 • GT-I8190 15 Dynamic BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_013_Dynamic_blue?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_013_Dynamic_blue20003000370370#1c0d8215869840
 • GT-I8190 16 Dynamic BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_014_Dynamic_blue?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_014_Dynamic_blue12001800370370#1c0d8215869846
 • GT-I8190 17 Dynamic BlueGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_015_Dynamic_blue?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_015_Dynamic_blue20003000370370#1c0d8215869855
 • GT-I8190 18 Front BrownGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_001_Front_brown?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_001_Front_brown20003000370370#86510115869875
 • GT-I8190 19 Back BrownGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_002_Back_brown?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_002_Back_brown20003000370370#86510115869882
 • GT-I8190 20 Front GreyGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_001_Front_gray?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_001_Front_gray20003000370370#77777715869884
 • GT-I8190 21 Right Angle GreyGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_002_Right-Angle_gray?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_002_Right-Angle_gray12001800370370#77777715869897
 • GT-I8190 22 Left Angle GreyGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_003_Left-Angle_gray?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_003_Left-Angle_gray12001800370370#77777715869903
 • GT-I8190 23 Dynamic GreyGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_004_Back_gray?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_004_Back_gray20003000370370#77777715869913
 • GT-I8190 24 Dynamic GreyGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_005_Dynamic_gray?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_005_Dynamic_gray12001800370370#77777715869919
 • GT-I8190 25 Dynamic GreyGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_006_Dynamic_gray?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_006_Dynamic_gray12001800370370#77777715869928
 • GT-I8190 26 Dynamic GreyGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_007_Dynamic_gray?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_007_Dynamic_gray12001800370370#77777715869938
 • GT-I8190 27 Front RedGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_001_Front_red?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_001_Front_red20003000370370#aa020115869942
 • GT-I8190 28 Back RedGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_002_Back_red?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_002_Back_red20003000370370#aa020115869954
 • GT-I8190 29 Front WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_001_Front_white?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_001_Front_white20003000370370#ffffff15869963
 • GT-I8190 30 Right Angle WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_002_Right-Angle_white?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_002_Right-Angle_white20003000370370#ffffff15869964
 • GT-I8190 31 Right Angle WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_003_Right-Angle_white?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_003_Right-Angle_white12001800370370#ffffff15869978
 • GT-I8190 32 Right Angle WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_009_Dynamic_white?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_009_Dynamic_white12001800370370#ffffff15870024
 • GT-I8190 33 Right Angle WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_004_Right-Angle_white?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_004_Right-Angle_white20003000370370#ffffff15869983
 • GT-I8190 34 Left Angle WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_005_Left-Angle_white?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_005_Left-Angle_white20003000370370#ffffff15869992
 • GT-I8190 35 Left Angle WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_006_Left-Angle_white?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_006_Left-Angle_white20003000370370#ffffff15870002
 • GT-I8190 36 Right WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_007_Right_white?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_007_Right_white12001800370370#ffffff15870004
 • GT-I8190 37 Left WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_008_Left_white?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_008_Left_white12001800370370#ffffff15870012
 • GT-I8190 38 Back WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_010_Back_white?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_010_Back_white20003000370370#ffffff15870034
 • GT-I8190 39 Dynamic WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_011_Dynamic_white?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_011_Dynamic_white20003000370370#ffffff15870037
 • GT-I8190 40 Dynamic WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_012_Dynamic_white?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_012_Dynamic_white20003000370370#ffffff15870051
 • GT-I8190 41 Dynamic WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_013_Dynamic_white?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_013_Dynamic_white12001800370370#ffffff15870058
 • GT-I8190 42 Dynamic WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_014_Dynamic_white?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_014_Dynamic_white12001800370370#ffffff15870067
 • GT-I8190 43 Dynamic WhiteGT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_015_Dynamic_white?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_015_Dynamic_white20003000370370#ffffff15870068
 • GT-I8190 44 Standard GT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_000163133_Standard?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_000163133_Standard20003000370370#64b72b15870138
 • GT-I8190 45 Standard GT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_000163142_Standard?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_000163142_Standard20003000370370#64b72b15870146
 • GT-I8190 46 Standard GT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_000163151_Standard?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_000163151_Standard20003000370370#64b72b15870151
 • GT-I8190 47 Standard GT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_000163160_Standard?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_000163160_Standard20003000370370#64b72b15870159
 • GT-I8190 48 Standard GT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_000163169_Standard?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_000163169_Standard20003000370370#64b72b15870171
 • GT-I8190 49 Standard GT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_000163178_Standard?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_000163178_Standard20003000370370#64b72b15870175
 • GT-I8190 50 Standard GT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_000163187_Standard?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_000163187_Standard20003000370370#64b72b15870184
 • GT-I8190 51 Standard GT-I8190Phttp://images.samsung.com/is/image/samsung/levant_GT-I8190RWATUR_000163196_Standard?$L1-Gallery$levant_GT-I8190RWATUR_000163196_Standard20003000370370#64b72b15870194
#000000,#1c0d82,#865101,#777777,#aa0201,#ffffffBlack,Blue,Brown,Gray,Red,White
GT-I8190 Standard

Min Size. Max Features.

Design Inspired by Nature

Prices for online and local retailers near you.

Product Features

See All

Specifications

See All

Network/Bearer and Wireless Connectivity

 • GSM 3G, HSUPA
 • GSM 3G, HSUPA
 • EDGE / GPRS (850 / 900 / 1,800 / 1,900MHZ)
 • EDGE / GPRS (850 / 900 / 1,800 / 1,900MHZ)
 • HSPA 14.4 / 5.76
 • HSPA 14.4 / 5.76
 • 802.11a/b/g/n 2.4 + 5GHz
 • Wi-Fi Direct available
 • HSP, HFP1.5, A2DP, SPP, OPP, PBAP, MAP, AVRCP 1.3, HID
 • USB 2.0 support
 • USB 2.0 support
 • KIES, KIES Air support

Display

 • sAMOLED
 • 16M
 • 4.0"

OS

 • Android, 4.1 Jelly Bean
Network/Bearer and Wireless Connectivity
EDGE/GPRS
Infra
2G
Network
HSPA
3G
Wi-Fi
Wi-Fi Direct
Bluetooth Profiles
Connectivity Support
AllShare
PC Sync.
OS
Display
Technology
Color Depth
Size