Mūsų pilietiškumo pastangos

Šiame puslapyje pateikiama tik maža dalis pavyzdžių,
kaip Samsung veikia kaip atsakingas pilietis

Socialinė gerovė

Samsung padeda žmonėms ir jų bendruomenėms įvairiais būdais. Šiuo metu mes daugiausiai investuojame į paauglių ateitį: remiame mokslą ir skatiname kūrybišką lyderio mąstymą, taip pat padedame vaikams iš neturtingų šeimų remdami švietimo infrastruktūrą, ieškome gabių mokinių bei padedame jiems, be to, remiame programas, didinančias šeimos gerovę. Mes taip pat realizuojame programas šiose srityse aštuoniuose savanorių centruose.

Kultūra ir menai

Samsung remia įvairius meno ir kultūros renginius visame pasaulyje. Daugelį metų Samsung remia muziejus, galerijas ir parodas Korėjoje ir kitose šalyse, įskaitant JAV ir Prancūziją. Samsung moderniojo meno muziejuje kolekcionuojamas ir eksponuojamas modernusis ir šiuolaikinis Korėjos ir užsienio šalių menas, o Samsung vaikų muziejus yra pirmasis tokio tipo muziejus Korėjoje, leidžiantis vaikams įprasminti laiką susipažįstant su supančiu pasauliu. Samsung taip pat organizuoja ir remia įvairius kultūrinius renginius vaikams ir ankstyvą meninį vystymąsi skatinančias programas.

Savanorių tarnybos

Kad paskatintų darbuotojus prisidėti prie bendruomeninės veiklos, 1995 m. Samsung įkūrė socialinę tarnybą. Nuo to laiko iniciatyva išsiplėtė iki aštuonių savanorių centrų visoje Korėjoje, kuriuose dirba socialinės gerovės ekspertai, padedantys vystyti darbuotojų savanorių programas. Kiekvienas darbuotojas bendruomenės projektams paskiria vidutiniškai 10 valandų, kad savo žiniomis ir įgūdžiais galėtų padėti vietinėms bendruomenėms.

Akademinis gyvenimas ir švietimas

Daugelio Samsung programų pagrindinis tikslas yra jaunų žmonių mąstymo ir kūrybiškumo skatinimas. Samsung yra pagrindinė Korėjos jaunimo mokslo olimpiados, prestižiškiausių šalies pradinių, pagrindinių ir vidurinių mokyklų varžybų bei Nacionalinės mokinių kūrybiškumo olimpiados, skirtos skatinti pradinių ir vidurinių mokyklų mokinių išradingumą, rėmėja. Nuo 2001 m. Samsung bendradarbiauja su Green Family Movement Association organizuodama žaliąją mokyklą, kuri skatina vaikus saugoti aplinką ir leidžia jiems imtis praktinių veiksmų saugant mūsų ekosistemą.


Valdymas-Sužinokite apie Samsung augimą skatinančius vadovus.