Samsung profilis

2012 m. „Samsung“ profilis

Tikime, kad visi turime stengtis daryti pasaulį geresnį. Praeityje ir ateityje ieškome įkvėpimo kurti geresnę šiandieną. „Samsung“ tiek technologijų, tiek žmonijos gerovės srityje dirba tam, kad sukurtų gražesnį rytojų.

  • Diagrama, rodanti visus „Samsung“ grynuosius pardavimus, 2010 m. išaugusius iki 220,1 milijardo dolerių.
  • Diagrama, rodanti visą „Samsung“ pelną, 2010 m. išaugusį iki 343,7 milijardo dolerių.
  • Diagrama, rodanti visus „Samsung“ įsipareigojimus, 2010 m. išaugusius iki 202,6 milijardo dolerių.
  • Diagrama, rodanti visą „Samsung“ akcininkų pelną, 2010 m. išaugusį iki 141,1 milijardo dolerių.
  • Diagrama, rodanti visas „Samsung“ grynąsias įplaukas, 2010 m. išaugusias iki 21,2 milijardo dolerių.
  • Diagrama, rodanti „Samsung“ darbuotojų skaičių, 2010 m. išaugusį iki 344 tūkst.

2012 m. finansiniai duomenys

2007 Financial Overview
SUMOS MILIJARDAIS VONOS DOLERIAI EURAI
Grynasis pardavimas* 274.275,60 247,5 185,1
Bendras turtas 434.985,80 384,3 287,8
Bendrieji įsipareigojimai 254.329,20 224,7 168,3
Bendras akcininkų kapitalas 180.656,60 159,6 119,5
Grynosios pajamos* 20.316,30 18,3 13,7

[Sumos milijardais]

* Vonų / JAV dolerių metinis vidutinis valiutos keitimo kursas: 1108,09/1 $. USD / eurai: 1/0,748 €.
   Vonos / JAV doleriai nuo 2012 m. kovo 30 d.: 1132,00/1$. USD / eurai: 1/0,749 €.

Valdymas-Sužinokite apie Samsung augimą skatinančius vadovus.