Pasaulinio masto pirkimai

Ieškome potencialių tiekėjų, galinčių kurti ateitį kartu su „Samsung Electronics“.

Pasaulinė skaitmeninių technologijų lyderė, „Samsung Electronics“ kompanija, žengia į naują produktų kūrimo
bei verslo kultūros erą ir ieško galimybių prisidėti prie pasaulio visuomenės gerovės.
Mes suprantame, kad siekiant šių tikslų labai svarbu sukurti tvirtus santykius su aukščiausio lygio tiekėjais ir jausti visišką jų paramą.

„Samsung Electronics“ ieško potencialių pasaulinio lygio partnerių, taikančių novatoriškas ir išskirtines technologijas,
su kuriais galėtų bendradarbiauti ir kurti naujas verslo galimybes.
Bendradarbiaudami su savo tiekėjais sieksime bendro tikslo – būti geriausiais pasaulyje.

Jeigu norite tapti „Samsung Electronics“ partneriais, spauskite ČIA .
Kartu mes kursime skaitmeninių potyrių ateitį.

Schema, iliustruojanti „Samsung“ pirkimų principų atvirumo, sąžiningumo ir abiejų pusių sėkmės siekio vertybes

Pirkimų etikos nuostatai

Mes, „Samsung Electronics“ pirkėjai, suprantame, koks svarbus mūsų vaidmuo stiprinant mūsų klientų vertybes ir prisiimame atsakomybę už šį vaidmenį.

Laikydamiesi šio tikslo, mes tvarkysime visus sandėrius su savo tiekėjais dorai ir sąžiningai, siekdami užtikrinti abipusį augimą ir klestėjimą. Mes taip pat taip pat suprasime ir laikysimės įstatymų nuostatų bei kodeksų, reglamentuojančių mūsų veiklą.

Pirkimų principai

„Samsung“ perkamoji emblema – „With Wish Will“

Samsung Electronics“ bendradarbiaus su savo tiekėjais siekiant geriausių rezultatų kuriant stiprius pasaulinius ryšius (angl. Global Top Tier)
vadovaujantis abipusio naudingumo ideologija (angl. Win-Win), kuria siekiama užtikrinti
„Samsung Electronics“ ir jos tiekėjų sambūvį ir abipusį klestėjimą.