Mūsų interesai

Daugiau informacijos apie „Samsung“ regioninės plėtros programas rasite čia.

„Samsung“, pasitelkusi savo darbuotojų kompetenciją, siekia skatinti technologijų naudojimą švietimo srityje ir ugdyti jaunimą visame pasaulyje.

Education

Savo darbuotojus ir vietos gyventojus „Samsung“ aprūpina priemonėmis, reikalingomis siekiant tikslų ir plėtojant bendruomenės veiklą.

Employment and  Community

Vykdydama savo veiklą „Samsung“ saugo gamtą ir rūpinasi pasaulio bendruomenės gerove.

Taikydama IT technologijas, „Samsung“ skatina sveikos gyvensenos ugdymą.

Health & Medical