Partneriai

Ieškome potencialių tiekėjų, galinčių kurti ateitį su „Samsung Electronics“

Pasaulinė skaitmeninių technologijų lyderė, „Samsung Electronics“, žengia į naują produktų kūrimo bei verslo kultūros erą ir ieško galimybių prisidėti prie pasaulio visuomenės gerovės.Mes suprantame, kad siekiant šių tikslų labai svarbu sukurti tvirtus santykius su aukščiausio lygio tiekėjais ir jausti visišką jų paramą.

„Samsung Electronics“ ieško potencialių pasaulinio lygio partnerių, taikančių novatoriškas ir išskirtines technologijas, su kuriais galėtų bendradarbiauti ir kurti naujas verslo galimybes.Bendradarbiaudami su savo tiekėjais sieksime bendro tikslo – būti geriausiais pasaulyje.

Jeigu norite tapti „Samsung Electronics“ partneriais, spustelėkite čia.
Kartu mes kursime skaitmeninių potyrių ateitį.

Pirkimo etikos nuostatai

Mes, „Samsung Electronics“ pirkėjai, suprantame, koks svarbus mūsų vaidmuo stiprinant mūsų klientų vertybes ir prisiimame atsakomybę už šį vaidmenį.

Siekdami šio tikslo, mes tvarkysime visus sandorius su savo tiekėjais dorai ir sąžiningai, kad užtikrintume abipusį augimą ir klestėjimą. Mes taip pat taip pat suprantame ir laikomės įstatymų, nuostatų bei kodeksų, reglamentuojančių mūsų veiklą.

Diagrama, atvaizduojanti „Samsung“ pirkimų filosofijoje propaguojamas atvirumo, sąžiningumo ir abiejų laiminčių pusių vertybes.

Pirkimo principai

„Samsung Electronics“ bendradarbiaus su savo tiekėjais siekdama geriausių rezultatų kuriant stiprius pasaulinius ryšius pagal abipusio naudingumo ideologiją, kuria siekiama užtikrinti „Samsung Electronics“ ir jos tiekėjų sambūvį ir abipusį klestėjimą.

„Samsung“ pirkimo principas – atkaklaus tikslo siekimas'