Keiskite pratimus

Būkite sumanūs

Nukreipkite savo dėmesį

Saugokitės susižeidimų

Nusistatykite tikslą

Susikurkite tvarkaraštį

Raskite partnerį

Šalin kaltės jausmą

Apdovanokite save