Saudzīgāka attieksme pret apkārtēju vidi - arī Samsung. Apkārtējā vide

Mēs uzskatām par pienākumu strādāt tā, lai ne tikai saglabātu, bet arī uzlabotu mūsu planētu.

Tieši tāpēc mēs īstenojam dažādas vides aizsardzības aktivitātes visā pasaulē. Samsung ir līderis novatorisku un videi draudzīgu produktu nodrošināšanā patērētājiem, un mēs uzņemamies pilnu atbildību par mūsu produktiem visa to dzīves cikla laikā.

„Zaļāka” un videi draudzīga darbība ir viens no būtiskākajiem aspektiem visās mūsu aktivitātēs attiecībā uz uzņēmuma vadību un tajā notiekošajiem procesiem, produktiem, darba vidi un sabiedrību kopumā. Mūsu videi draudzīgā uzņēmuma vadības politika virza un atbalsta nepārtrauktus uzlabojumus „zaļākas” vides radīšanai ar mūsu uzņēmuma aktivitāšu starpniecību, iekļaujot produktu dizainu, ražošanas procesus un darba vietu organizāciju.Ekoloģiskās pārvaldības struktūraDiagramma, kurā ir attēlots Samsung 2013. gada ekoloģiskās pārvaldības programmā izstrādātais vides attīstības starpposma plānsKas ir “PlanetFirst”?PlanetFirst PlanetFirst ir apņemšanās, domāšanas veids un pamat pieeja, kuru Samsung uzskata par ārkārtīgi nozīmīgu laikā, kad patērētāji cenšas atrast līdzsvaru starp vēlmi pēc izcilām tehnoloģijām un tiekšanos pēc „zaļāka” dzīves veida.

PlanetFirst iniciatīva aicina vienmēr vispirms izvērtēt ietekmi, ko atstājam uz apkārtējo vidi, turpinot strādāt, attīstīt, projektēt un konstruēt inovatīvus produktus, lai iedvesmotu un apmierinātu savus klientus. Samsung ir apņēmies nodrošināt saudzīgāku attieksmi pret vidi ar videi draudzīgu produktu, risinājumu un tehnoloģiju starpniecību, kas ļauj uzlabot mūsu klientu ikdienu, apvieno mūsu kopējās vērtības un ar cieņu izturas pret mūsu planētu.

Lai iegūtu plašāku informāciju par vides aizsardzības aktivitātēm visā pasaulē, lūdzu, apmeklējiet globālo „zaļo” vietni.

Vadība-Iepazīstieties ar līderiem, kas virza Samsung izaugsmi.