Ģimene stāv vēja ģeneratora priekšpusē


Šajā lapā tiek piedāvāts neliels ieskats dažādajās jomās, kurās
Samsung kā atbildīgs sabiedrības dalībnīeks piedalās.

Sociālā labklājība

Samsung visdažādākajos veidos atbalsta cilvēkus un sabiedrību, ko tie veido. Pašlaik mēs koncentrējamies uz investīcijām pusaudžos, atbalstot zinātnisko izglītību un radošu domāšanu, kas iedrošina kļūt par līderiem; palīdzot bērniem trūcīgās ģimenēs, atbalstot izglītības infrastruktūru, kā arī atrodot un atbalstot sekmīgākos studentus; atbalstot ģimeņu labklājības uzlabošanas programmas. Šajās jomās uzņēmums īsteno programmas astoņos brīvprātīgo centros.

Kultūra un māksla

Samsung atbalsta dažādus mākslas un kultūras pasākumus visā pasaulē. Gadu gaitā Samsung ir veicis lielus ieguldījumus neskaitāmos muzejos, galerijās un izstādēs gan Korejā, gan citur pasaulē, tostarp arī ASV un Francijā. Samsung Modernās mākslas muzejs kolekcionē, saglabā un izstāda Korejas un ārzemju moderno un mūsdienu mākslu. Samsung Bērnu muzejs, kas ir pirmais šāds muzejs Korejā, aicina bērnus priecāties, izpētot pasauli, kurā tie dzīvo. Samsung uztur un atbalsta dažādus kultūras pasākumus bērniem un programmas, kas veicina bērnu agrīnu māksliniecisko attīstību.

Brīvprātīgo pakalpojumi

1995. gadā Samsung izveido Sociālās atbalsta korpusu, lai iedrošinātu darba devējus iesaistīties sabiedrības pakalpojumos. Kopš tā laika iniciatīva ir paplašinājusies, un pašlaik Korejā ir astoņi brīvprātīgo centri, kurus vada sociālās labklājības eksperti, kas veicina darbinieku brīvprātīgo programmu attīstību. Mūsu darbinieki izmanto savas zināšanas un iemaņas, lai atbalstītu lokālās kopienas, un katrs darbinieks sabiedriskajiem projektiem ziedo vidēji 10 stundas.

Akadēmiskās un izglītības programmas

Uzskatu stiprināšana un radošuma sekmēšana ir daudzu Samsung programmu galvenais mērķis. Samsung ir galvenais Korejas Jaunatnes zinātniskās olimpiādes atbalstītājs – olimpiāde ir valsts cienījamākās zinātniskās sacensības jauniešiem, vidusskolām un augstskolām. Samsung atbalsta arī Studentu nacionālo radošuma olimpiādi, kuras mērķis ir iedrošināt studentus – gan skolniekus, gan augstskolu studentus. Kopš 2001. gada Samsung sadarbojas ar Zaļās ģimenes kustības asociāciju Zaļās skolas izveidē, kas informē bērnus par vides saglabāšanas nepieciešamību un rada bērniem iespēju veikt praktiskas darbības mūsu ekosistēmu aizsargāšanai.


Vadība-Iepazīstieties ar līderiem, kas virza Samsung izaugsmi.