Ilgtspējīgās attīstības pārskatu lapas reklāmkarogs

Uzņēmuma Samsung Electronics ilgtspējīgā Attīstība


Korporatīvās vadības integrēšana un ilgtspējīga attīstība ir jautājumi, kuru nozīmība uzņēmējdarbības pasaulē palielinās, turklāt pieaug arī ekspektācijas attiecībā uz sociālo un vides atbildību. Atbildot uz šīm tendencēm, Samsung strādā pie tā, lai uzlabotu akcionāru ideju apkopošanas procesu un izstrādātu korporatīvu ilgtspējīgas attīstības redzējumu un stratēģijas.

Mēs esam izstrādājuši ekonomikas, vides un sociālas atbildības kritērijus, kas ir mūsu ilgtspējīgas vadības pamatā. Tāpat esam apņēmušies turpināt apzināt mūsu darbībā iesaistītās puses un veidot ar tām pozitīvas attiecības, tādējādi ceļot mūsu kā uzņēmuma vērtību viņu acīs.

Šīs ir Samsung galvenās pieejas ilgtspējīgai attīstībai.

Diagramma, kurā ir attēlota vides, sabiedrības un ekonomikas nozīme Samsung ilgtspējīgās attīstības stratēģijā

Lai iegūtu papildinformāciju par Samsung ilgtspējību, lūdzu, lejupielādējiet mūsu ilgtspējas atskaites.

Vecākas atskaites

Uz augšu


Vadība-Iepazīstieties ar līderiem, kas virza Samsung izaugsmi.