Samsung profils

2012. gada Samsung profils

Mēs uzskatām, ka ikvienam ir jāiesaistās globālajos dzīves uzlabošanas centienos. Lai rastu iedvesmu šodienai, mēs raugāmies gan pagātnē, gan nākotnē. Vai tā būtu tehnoloģija vai cilvēki, Samsung vienmēr sniedz savu ieguldījumu labākas nākotnes veidošanā.

  • Grafiks, kurā ir attēlots uzņēmuma Samsung tīro pārdošanas ieņēmumu kopējais pieaugums 2010. gadā līdz 220,1 miljardam dolāru
  • Grafiks, kurā ir attēlots uzņēmuma Samsung aktīvu kopējais pieaugums 2010. gadā līdz 343,7 miljardiem dolāru
  • Grafiks, kurā ir attēlots uzņēmuma Samsung pasīvu kopējais pieaugums 2010. gadā līdz 202,6 miljardiem dolāru
  • Grafiks, kurā ir attēlots uzņēmuma Samsung akciju kapitāla kopējais pieaugums 2010. gadā līdz 141,1 miljardiem dolāru
  • Grafiks, kurā ir attēlots uzņēmuma Samsung tīro ienākumu kopējais pieaugums 2010. gadā līdz 21,2 miljardiem dolāru
  • Grafiks, kurā ir attēlots uzņēmuma Samsung darbinieku skaita palielinājums 2010. gadā līdz 344 tūkstošiem

2012. gada svarīgākie finanšu rādītāji

2007 gada finanšu pārskats
SUMMAS MILJARDOS VONAS DOLĀRI EIRO
Neto apgrozījums* 274.275,60 247,5 185,1
Aktīvi kopā 434.985,80 384,3 287,8
Pasīvi kopā 254.329,20 224,7 168,3
Pašu kapitāls kopā 180.656,60 159,6 119,5
Tīrā peļņa* 20.316,30 18,3 13,7

[Summas norādītas miljardos]

* Vonas/ASV dolāri – gada vidējais maiņas kurss: 1108,09/1 USD. USD/Eiro: 1/0,748 €.
   Vonas/ASV dolāri 2012. gada 30. martā: 1132,00/1 USD. USD/Eiro: 1/0,749 €.

Vadība-Iepazīstieties ar līderiem, kas virza Samsung izaugsmi.