Vīzija

2020. gada redzējums

Samsung Electronics redzējums nākamajiem desmit gadiem ir „Iedvesmo pasauli, veido nākotni”.
Mēs esam apņēmušies iedvesmot visas pasaules sabiedrību, izstrādājot jaunas tehnoloģijas, novatoriskus produktus un radošus risinājumus. Mēs arī vēlamies veidot labāku nākotni, veidojot jaunu vērtību saviem pamattīkliem — industrijai, partneriem un darbiniekiem. Īstenojot šos mērķus, mēs ceram radīt visiem labāku pasauli un pilnvērtīgāku pieredzi.

Diagramma, kurā ir parādīts Samsung sauklis — “Inspire the World, Create the Future” (Iedvesmo pasauli, veido nākotni)

Lai īstenotu savu redzējumu, mēs esam izstrādājuši īpašu plānu, kā līdz 2020. gadam iegūt 400 miljardus ASV dolāru lielu peļņu un kļūt par vienu no pieciem populārākajiem zīmoliem pasaulē. Lai šo mērķi sasniegtu, mēs esam noteikuši arī trīs stratēģiskos pārvaldības virzienus — radošumu, partnersadarbību un talantu.

Mēs ar nepacietību gaidām nākotni. Lai gan mēs pilnveidojam savus iepriekšējos sasniegumus, tomēr ceram iekarot arī jaunas sfēras, tostarp veselības aprūpi, medicīnu un biotehnoloģijas. Mēs esam apņēmušies būt par radošu līderi jaunajos tirgos un tiešām būt uzņēmums, kas attīstās visātrāk.

Diagramma, kurā ir attēlota nozares, partneru un darbinieku nozīme Samsung kopējā redzējumā 2020. gadam


Vadība-Iepazīstieties ar līderiem, kas virza Samsung izaugsmi.