Pāriet pie satura

Pāriet pie pieejamības palīdzības satura


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Skatiet vairāk
Open Galaxy S5 Key Visual

Filtru izvēlnes ceļvedis

Filtru izvēlnes lietošana mūsu vietnē

Trīs tālāk atrodamie piemēri rāda, kā iemācīties pārvietoties pa mūsu vietnes attēlotajiem filtrēšanas rezultātiem.
Uzskatāmības labad mēs par piemēru izmantojām LED TV vietnes lapu. Noklikšķiniet šeit , lai redzētu rezultātu.

1. gadījums. Kā izvēlēties filtrēšanas rezultātus vai tiem pārlēkt

1.1. Lai lietotu mūsu Filtru izvēlni, nospiediet uz Enter, kad peles fokuss atrodas uz “Filtrēt rezultātus”.
Atlasot “Filtrēt rezultātus”, jūs varat pārlūkot produktus, izmantojot dažādus filtrus.

2.2. Lai pārlēktu sadaļai “Filtrēt rezultātus” un pārvietotos tieši uz atbilstošo produktu izvēlni, nospiediet tabulācijas taustiņu.

1. gadījums

Filter Results, highlighting each section(Filter results, sub menu, filter, filter menu, and matching products) and filter results in red

2. gadījums. Kā izvēlēties apakšizvēlni vai pāriet uz nākamo filtru

2.1. Lai atlasītu apakšizvēlni (piemēram, “Veids”), nospiediet Enter.

2.2. Lai pārietu uz nākamo filtru atlasītajā apakšizvēlnē, izmantojiet bulttaustiņus.

2. gadījums

Filter Results, highlighting Sub menu (TV Type)

3. gadījums. Kā izvēlēties filtrus vai tiem pārlēkt

3.1. Lai izvēlētos filtru, nospiediet atstarpes taustiņu. Atlasot filtru (piemēram, LCD TV), tā atlasītie produkti tiks attēloti lapas atbilstošo produktu sadaļā.

3.2. Lai pārlēktu apakšizvēlnēm vai filtriem, nospiediet tabulācijas taustiņu; fokuss pārvietosies uz nākamo apakšizvēlni (piemēram, fokuss pārvietosies no apakšizvēlnes “TV veids” uz “Funkcionālais TV veids”.)

3.3. Pēc pēdējās filtru izvēlnes fokuss pārvietosies uz atbilstošo produktu izvēlni.

3. gadījums

Filter Results, showing how to skip to the next sub menu