Variējiet

Esiet nesaudzīgs

Novērsiet uzmanību

Izvairieties no traumām

Nosakiet mērķi

Plānojiet

Vingrojiet divatā

Pārvariet vainas apziņu

Atalgojiet sevi