Jūsu rezultāti (2)

Piedāvājums

Samsung gaisa kondicionieros kā aukstumaģents ir izmantota viela R410A, kuras globālās sasilšanas potenciāls (GSP) ir lielāks par 150.

Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vairāk informācijas par ekodizainu un enerģijas patēriņu: http://www.samsung.com/global/business/system-air-conditioner/energylabel/