Jūsu rezultāti (4)

Piedāvājums

Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Vairāk informācijas par ekodizainu un enerģijas patēriņu : http://www.samsung.com/global/business/system-air-conditioner/energylabel/