Q Picture

Gaisma pārvēršas perfektās krāsās. Iedzīvināti it visi toņi.

Ieliektā ekrāna QLED TV ir novietots malā pa kreisi, un pa labi virzienā no augšas uz leju krīt dažādu krāsu spalvas. Uz ekrāna attēlotas dažādu krāsu spalvas.

Q Smart

Pārvaldi QLED TV un tam pieslēgtās ierīces ar vienu pulti.

the QLED TV product is in front, and the ‘Eden’ UI screen is displayed on the screen connecting with outer space of TV screen. There is a remote control on the right.
  • QLED TV tiesību atruna - Samsung QLED ir kvantu punktu tehnoloģijas televizors.
  • Nemanāmā savienojuma tiesību atruna - Ar "nemanāmo savienojumu" saprotams viens caurspīdīgs optiskais kabelis, kas savienots ar One Connect Box, integrējot ārējo ierīču vadus, taču tas neietver televizora elektrības vadu vai vadus, kas pievieno citas ierīces, piemēram, skaļruni.
  • Piegulošā sienas stiprinājuma tiesību atruna - Mērot no TV aizmugures, attālums var atšķirties atkarībā no uzstādīšanas un sienas veida.
  • HDR tiesību atruna - Augstākais spilgtuma līmenis var atšķirties atkarībā no televizora modeļa un izmēra.