Een beter milieu met Samsung Milieu

Bij Samsung weten we dat het onze verantwoordelijk is om zodanig onze zaken te regelen dat onze planeet zo min mogelijk schade ondervindt.

Daarom ondernemen wij wereldwijd tal van milieu-initiatieven. Wij hebben een vooraanstaande positie in het leveren van milieuvriendelijke producten aan de consument en zetten ons in voor productverantwoording gedurende de hele levenscyclus van onze producten.

Al onze activiteiten zijn gericht op ‘groenere’ beleidsmaatregelen, producten, productieprocessen, productieomgevingen en gemeenschappen. Ons milieuvriendelijke managementbeleid stuurt en ondersteunt het continu verbeteren van het milieu door al onze businessactiviteiten, inclusief productdesign, fabricageprocessen en productieomgevingen.

Eco-Managementplan

Een diagram met het milieuplan op middellange termijn van het Samsung Milieubeheer 2013

Wat is “Planet First”?

PlanetFirst Planet First is een commitment, een mentaliteit en een fundamentele aanpak, die voor Samsung van essentieel belang is nu consumenten een balans zoeken tussen hun verlangen naar geavanceerde technologieën en hun streven naar een milieubewustere levensstijl.

Planet First betekent dat we altijd rekening houden met de gevolgen voor het milieu door het gebruik, de ontwikkeling, het produceren en het ontwerpen van innovatieve producten en oplossingen, waarmee we onze klanten enthousiast en tevreden willen maken. Samsung wil zich inzetten voor een beter milieu via milieuvriendelijke producten, oplossingen en technologieën, die het leven van onze klanten verrijken, die voldoen aan onze gezamenlijke doelstellingen en die respect voor het milieu uitstralen.

Voor meer milieu-initiatieven wereldwijd, ga naar onze internationale milieuwebsite

Ontmoet de leiders en drijvende krachten achter de groei van Samsung.
Samsung maakt gebruik van de kracht van de digitale revolutie.