Het Samsung Hoop voor de Jeugd-initiatief

Al meer dan 60 jaar werkt Samsung aan een betere kwaliteit van leven voor mensen over de hele wereld. Als 's werelds grootste elektronicabedrijf, willen wij de innovatie, technologie en hulpmiddelen die aan de basis van ons commerciële succes liggen ook inzetten voor beter onderwijs en betere gezondheidszorg voor kinderen over de hele wereld met ons wereldwijde maatschappelijke initiatief Samsung Hoop voor de Jeugd. Het is één van de manieren waarop Samsung INNOVATIE inzet OPDAT MENSEN ZICH KUNNEN ONTPLOOIEN.

Via Samsung Hoop voor de Jeugd werken onze meer dan 50 dochterondernemingen en 180,000 werknemers over de hele wereld samen met grote non-profitorganisaties aan de totstandbrenging van positieve veranderingen.

Dankzij het leveren van Samsung-producten, het inzetten van onze expertise en het geven van financiële steun, hebben duizenden kinderen in leefgemeenschappen over de hele wereld toegang tot onderwijs, begeleiding, aansturing en medische hulp die hun leven kan redden.

In 2011 hebben wij de missie van Samsung Hoop voor de Jeugd verder uitgebreid om de behoeften ten gevolge van de wereldwijde recessie aan te pakken, met name door het opleiden van schaarse krachten en training in vakbekwaamheid.

Onze Amerikaanse en Zuid-Afrikaanse dochterondernemingen hebben twee Samsung Hoop voor de Jeugd-projecten opgezet die onze wereldwijde missie om de kwaliteit van leven en het onderwijs voor kinderen te verbeteren perfect illustreren: de Engineering Academy en Solve for Tomorrow.

DE TECHNICI VAN DE TOEKOMST

Samsung Hoop voor de Jeugd Engineering Academy - Zuid-Afrika

Niet alleen heeft Afrika te maken met een groot tekort aan technische en wetenschappelijke vakmensen, maar bovendien hebben de jongeren ook een achterstand op het gebied van natuurwetenschappelijk en bouwkundig onderwijs. Om deze vakkennis en opleidingen, die essentieel zijn voor de economische groei van Afrika, te stimuleren heeft Samsung in Zuid-Afrika de Samsung Hoop voor de Jeugd Engineering Academy opgericht. Met de hulp van Samsung-servicetechnici worden in dit geavanceerde trainingscentrum middelbare scholieren van 15 tot 18 jaar opgeleid voor een praktijkgerichte loopbaan. De scholieren worden geselecteerd uit de plaatselijke vakscholen en krijgen een praktijkopleiding die hen

de nodige vakbekwaamheid en praktische ervaring geeft om zich waar te maken en te kunnen concurreren op de lokale arbeidsmarkt. Een aantal leerlingen krijgt zelfs de kans om na hun afstuderen aan de slag te gaan als Samsung-servicetechnicus.

Via de Academy leiden we een groep technische arbeidskrachten op en dat sluit aan op de wens van de Zuid-Afrikaanse overheid om kansen op een goede baan te creëren, met name voor jongeren. Ons streven is het project ook in te voeren in andere Afrikaanse landen, zoals Nigeria, Kenia en Soedan, en om in Afrika 10,000 technici op te leiden tegen 2015.

Meer over de Samsung Hoop voor de Jeugd Engineering Academy

WISKUNDE EN WETENSCHAPPEN OP EEN BOEIENDE MANIER

Samsung Hoop voor de Jeugd
Solve for Tomorrow - Verenigde Staten

Goed wetenschappelijk en wiskundig onderwijs is in de Verenigde Staten nog steeds een probleem. De Amerikaanse scholieren lopen in deze vakken achter op hun leeftijdgenoten in andere landen. Slechts 43 procent van de Amerikaanse middelbare scholieren studeerde in 2010 af met voldoende kennis voor een wiskundige vervolgopleiding en slechts 29 procent voor een wetenschappelijke studie.

Samsung Hoop voor de Jeugd Solve for Tomorrow is een landelijke videowedstrijd die leerlingen en leerkrachten enthousiast maakt voor wetenschappen, techniek, bouwkunde en wiskunde. De wedstrijd is bedoeld om deze vakken aantrekkelijker te maken door ze op een leuke en boeiende manier te brengen. Het doel is de exacte vakken te stimuleren bij jongeren, waardoor Amerika ook als land concurrerender wordt. Hiervoor bundelen wij onze krachten met verschillende toonaangevende onderwijskundige non-profitorganisaties, waaronder de National Environmental Education Foundation, en met geavanceerde technologiebedrijven zoals Microsoft en DirecTV.

Door Samsung-technologieën op een nieuwe en boeiende manier toe te passen, maakten de leerlingen video's die een antwoord moesten geven op de vraag: "Hoe kunnen wetenschappen en wiskunde in jullie omgeving bijdragen aan het milieu?" De vijf beste klassen wonnen 1 miljoen Amerikaanse dollar aan Samsung-technologieën. Dit om aan te geven hoe belangrijk we het vinden dat de exacte vakken goed onderwezen worden in de Verenigde Staten. Al bij de eerste jaargang van de wedstrijd kwamen 1,100 inzendingen binnen en werd 350,000 keer gestemd door het publiek.

Meer over Samsung Hoop voor de Jeugd Solve for Tomorrow


Ontmoet de leiders en drijvende krachten achter de groei van Samsung.
Samsung maakt gebruik van de kracht van de digitale revolutie.