Nadruk Op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Deze pagina geeft slechts een kleine indruk van alle dingen die wij
doen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen

sociaal welzijn

Samsung ondersteunt mensen en hun leefgemeenschappen op talloze manieren. Onze huidige focus ligt op investeringen in de toekomst van tieners door ondersteuning te bieden voor wetenschappelijk onderwijs en creatief denken ter stimulering van leiderschap; hulp aan kinderen in gezinnen met lage inkomens door ondersteuning te bieden voor educatieve infrastructuur en door opvallend goede studenten te ontdekken/te ondersteunen; en ondersteuning te bieden voor programma's die het welzijn van gezinnen stimuleren. We voeren tevens programma's op deze gebieden uit in onze acht vrijwilligerscentra.

cultuur en kunst

Samsung biedt ondersteuning aan diverse artistieke en culturele activiteiten over de hele wereld. Met de jaren heeft Samsung op grote schaal een bijdrage geleverd aan diverse musea, galerijen en exposities in Korea en talloze andere landen, waaronder de Verenigde Staten en Frankrijk. Het Samsung Museum van Moderne kunsten verzamelt, bewaart en toont moderne kunst uit Korea en andere landen, terwijl het Samsung Kindermuseum (in Korea het eerste in zijn soort) kinderen uitnodigt om de wereld waarin zij wonen op een leuke manier te ontdekken. Samsung organiseert en steunt tevens diverse culturele evenementen voor kinderen waarop een vroege artistieke ontwikkeling wordt gestimuleerd.

vrijwilligerswerk

In 1995 richtte Samsung het Social Contribution Corps op om werknemers iets te laten doen op het gebied van vrijwilligerswerk. Het initiatief is sindsdien uitgebreid naar acht vrijwilligerscentra in Korea, die bemand worden door deskundigen op het gebied van sociaal welzijn. Deze bieden ondersteuning voor de ontwikkeling van vrijwilligersprogramma's voor medewerkers. Onze werknemers zetten hun expertise en vaardigheden in om iets terug te doen voor de gemeenschap waarin ze werken en wonen, en elke werknemer doneert gemiddeld 10 uur aan vrijwilligersprojecten.

wetenschap en onderwijs

Veel programma's van Samsung zijn primair gericht op het versterken van de geest en het stimuleren van creativiteit bij jonge mensen. Samsung is een belangrijke sponsor van de Korea Youth Science Olympiad, de meest prestigieuze wedstrijd op het gebied van wetenschap voor de basisschool en de middelbare school, en de National Students Creativity Olympiad, die innovatie stimuleert bij leerlingen van basisscholen en middelbare scholen. Sinds 2001 beheert Samsung samen met de Green Family Movement Association een 'groene school', waarop milieubewustzijn wordt gestimuleerd en kinderen praktische stappen kunnen ondernemen om ons ecosysteem te beschermen.


Ontmoet de leiders en drijvende krachten achter de groei van Samsung.
Samsung maakt gebruik van de kracht van de digitale revolutie.