Onderzoek en Ontwikkeling

Iedere dag werkt een kwart van alle werknemers van Samsung, 40.000 mensen, aan onderzoek en ontwikkeling, om de volgende generatie grootse producten te ontdekken die het dagelijkse leven buitengewoon zullen maken, onvoorstelbaar meer.

R&D bij Samsung

Innovatie is cruciaal voor de activiteiten van Samsung. Aangezien er voortdurend nieuwe technologieën op de markt worden gebracht, is snelheid essentieel voor wie in het huidige digitale tijdperk wil concurreren, en moeten voortdurend nieuwe markten worden aangeboord. Door de interactie van creatieve mensen met verbeelding, een internationaal R&D-netwerk, een organisatie die samenwerking tussen bedrijfspartners over de hele leveringsketen aanmoedigt en voortdurende investeringsinspanningen, komt voor Samsung bij alles wat we doen R&D op de eerste plaats.

Mensen

Een van de sterkste punten van Samsung is ons team van getalenteerde onderzoekers en technici. Meer dan een kwart van alle werknemers van Samsung, 42.000 mensen, werkt elke dag aan onderzoek en ontwikkeling, en we verwachten dat dat rond 2010 meer dan 50.000 mensen zullen zijn. In en tussen onze 42 onderzoeksvestigingen over de hele wereld werken ze samen aan onze strategische technologieën voor de toekomst en aan originele technologieën die werden ontwikkeld om nieuwe markttendensen te creëren en om nieuwe kennisnormen vast te leggen.

Organisatie

De R&D-organisatie van Samsung bestaat uit drie niveaus. Het Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT), Samsungs concurrentiekracht in de belangrijkste sectoren, bekijkt welke mogelijkheden het bedrijf heeft om te groeien en zorgt dat de technologie wordt beschermd en beheerd. De R&D-centra van elk bedrijf concentreren zich op technologie waarvan wordt verwacht dat ze de meest veelbelovende resultaten op lange termijn zal opleveren. De teams voor productontwikkeling van elke divisie zorgen voor de commercialisering van producten die over één of twee jaar op de markt zullen worden gebracht.

Investeringen

Samsung reageert op de onzekere omstandigheden in de sector en de steeds grotere concurrentie op de markt door ons te richten op R&D, en daarin schuilt onze kracht. Elk jaar investeren we minstens 9% van onze verkoopomzet in R&D-activiteiten. Samsung zet zich in om nieuwe normen te bepalen voor de technologie en om intellectuele eigendomsrechten veilig te stellen.

Wereldwijd R&D-netwerk

Innovatie is een internationale onderneming bij Samsung. Ons netwerk voor onderzoek en ontwikkeling strekt zich uit over zes Samsung-centra in Korea en 18 andere centra in negen andere landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Israël, India, Japan en China, naast andere onderzoekscentra en universiteiten. Al die centra hebben nauwe banden en hebben de taak om toptalent van eigen bodem aan te nemen, om de nieuwste plaatselijke technologietrends te onderzoeken en om die technologieën tot leven te brengen die de meeste voordelen bieden.

R&D Areas and Center Name
Naam centrum R&D-gebieden
Samsung Information Systems America, Inc. (SISA) Strategische onderdelen en componenten, core-technologieën
Dallas Telecom Laboratory (DTL) Technologieën en producten voor nieuwe telecommunicatiesystemen
Samsung Electronics Research Institute (SERI) Mobiele telefoons en digitale tv-software
Moscow Samsung Research Center (SRC) Optiek, softwarealgoritmen en andere nieuwe technologieën
Samsung Electronics India Software Operations (SISO) Systeemsoftware voor digitale producten, protocollen voor bedrade en draadloze netwerken en handsets
Samsung Telecom Research Israel (STRI) Hebreeuwse software voor mobiele telefoons
Beijing Samsung Telecommunication (BST) Standaardisatie van mobiele telecommunicatie en commercialisatie voor China
Samsung Semiconductor China R&D (SSCR) Halfgeleiderpakketten en oplossingen
Samsung Electronics (China) R&D Center (SCRC) Software, digitale televisies en MP3-spelers voor China
Samsung Yokohama Research Institute Kernonderdelen en componenten van de volgende generatie, digitale technologieën
Samsung Poland R&D Center (SPRC) Ontwikkeling van platforms voor STB-software, STB/DTV-commercialisatie voor de EU
Samsung India Software Center (SISC) Design van softwareplatforms en toepassingen, grafisch design

Investeerdersrelaties - Volledige informatie over het bestuur van onze onderneming.
Lees hoe Samsung bijdraagt aan een betere maatschappij.
Meer informatie over de verschillende ondernemingen van Samsung.