Wat wij belangrijk vinden

Werkgelegenheid
en
gemeenschapszin

Samsung geeft medewerkers en de lokale bevolking de middelen om hun doelen te bereiken en hun gemeenschap te verrijken.

Milieu

Samsung hanteert een verantwoord milieubeleid binnen de hele organisatie. Zo streven we naar een betere internationale samenleving.

Environment
Gezondheid
en medisch

Samsung wil met de juiste technologie bijdragen aan een betere, gezonde levensverwachting.

Health & Medical