Feiten en cijfers

Belangrijkste statistieken, data en meer

Met trots delen we onze resultaten op het gebied van duurzaamheidsmanagement bij Samsung Electronics.

 
Product innovation information
Productinnovatie 2014 2015 2016
Ontwikkeling milieuvriendelijke producten 1) (in %) 58 74 86
Geschatte vermindering van broeikasgasuitstoot
in gebruiksfase product 2) 3) (in mln. ton CO2-equivalent)
123 156 188
Geschatte vermindering 4)
energieverbruik van producten 2) (in %)
42 47 49
Geaccumuleerde inzameling van producten 3) aan einde levensduur
(in 10 000 ton)
191 226 264
Productrecycling 5) (in tonnen) 59 044 73 6776) 93 852
Omgezet in grondstoffen 5) (in tonnen) 50 965 69 010 79 165
 • 1) Productontwikkelingsprojecten met het keurmerk Good Eco-Product of hoger
 • 2) Scope dataverzameling: acht belangrijkste productcategorieën (mobiele telefoons, notebooks, tv's, koelkasten, wasmachines, airconditioners en printers)
 • 3) Geaccumuleerd sinds 2009
 • 4) Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ten opzichte van gemiddeld jaarlijks energieverbruik in 2008
 • 5) Dataverzamelingsgebied: Korea
Eco-friendly and safe workplace information
Milieuvriendelijke en veilige werkomgeving 2014 2015 2016
Investeringen in milieu en veiligheid 1)
(in 100 mln. KRW)
6883 6590 9334
Broeikasgasuitstoot bedrijfsruimten 2)
(in 1000 ton CO2-equivalent)
9290 10 192 11 600
Energieverbruik bedrijfsruimten 3) (in Gwh) 17 082 19 478 21 073
Waterverbruik (in 1000 ton) 74 684 92 414 104 253
Ratio waterhergebruik (in %) 50,3 50 46,6
Ratio herwinning ultragezuiverd water (in %) 44,3 42,5 41,1
Afvalproductie (in tonnen) 778 430 937 341 1 078 309
Omzetting van afval in grondstoffen (in %) 92 93 95
Consumption of chemicals 4) (in 1000 ton) 472 588 577
This graph is GHE emissions generated in the workplace.

Broeikasgasuitstoot van bedrijfsruimten

 • 2014 :Scope1 in 2 620 000 ton CO2-equivalent, Scope2 in 6 670 000 ton CO2-equivalent
 • 2015 :Scope1 in 2 445 000 ton CO2-equivalent, Scope2 in 7 747 000 ton CO2-equivalent
 • 2016 :Scope1 in 2 554 000 ton CO2-equivalent, Scope2 in 9 046 000 ton CO2-equivalent
 • 1) Gebaseerd op de berekeningscriteria die gelden in de landen waar de bedrijfsruimte is gevestigd
 • 2) Aanvullend rapport op basis van data uit 2014 en 2015
 • 3) Gebaseerd op bedrijfsruimte wereldwijd. De cijfers van 2014 en 2015 zijn aangepast omdat rapportage-eenheid werd aangepast van TJ naar Gwh
 • 4) Totaal verbruik ÷ totale verkoop wereldwijd, exclusief de verkopen van de businessdivisie Display

Rapport downloaden