Direct naar content

Direct naar toegankelijkheid Hulp

Ecologische oplossingen

Ecologische oplossingen

Het Green Management Programme van Samsung is een ‘groene’ cultuur die wordt onderbouwd door de certificeringen van
ISO 9001, OHSAS 18001 en ISO 14001.

We hebben een geavanceerd milieu-, gezondheids- en veiligheidssysteem ontwikkeld voor maximale milieuvriendelijkheid.

Onze vastberadenheid om de milieuvriendelijke eigenschappen van elk stadium van onze bedrijfsvoering te evalueren en verbeteren is essentieel voor onze ontwikkeling van een solide en alomvattende milieuvriendelijke filosofie.

Het voordeel voor onze klanten is dat zij erop kunnen vertrouwen dat alle aspecten van het ontwerp, de productie en de recycling van Samsung-printers voldoen aan de strenge normen van ons programma voor kwaliteitsbewaking.

Milieuaspecten zijn geïntegreerd in onze dagelijkse productieprocessen. Onze inzet om algemeen erkende normen na te leven is een duidelijke en ondubbelzinnige boodschap in voor onze klanten en stakeholders: we streven naar milieuvriendelijke productieprocessen in elke fase.

Werkplekken van leveranciers

We werken alleen met leveranciers van grondstoffen en onderdelen die ons Eco-Partner Programma succesvol hebben gevolgd. Daarnaast werken we samen met deze bedrijven om de hoeveelheid schadelijke stoffen in onderdelen en grondstoffen te beperken en helpen wij hen om systemen voor ecologisch management op te stellen.

Qualified Certification

ISO 9001

Deze wereldwijd erkende standaard voor milieuvriendelijke kwaliteitscontrole zorgt voor meer efficiency, wat resulteert in minder afval en een verbeterde productiviteit en service voor onze klanten.

ISO 14001

Dit is een norm voor het bewaken en minimaliseren van onze impact op het milieu. Bij het realiseren van deze wereldwijde standaard hebben we een systematische aanpak gevolgd om de effecten van onze activiteiten op het milieu te meten. We hebben geleerd hoe we energie efficiënter kunnen gebruiken, hoe we de hoeveelheid afval kunnen beperken en hoe we afval effectiever kunnen verwerken. Met onze open bedrijfscultuur zijn we in staat dit milieubewustzijn door te geven aan onze klanten.

OHSAS 18001

Dit veiligheidsmanagementsysteem voor arbeidsomstandigheden is in alle facetten van ons bedrijf geïntegreerd.
Deze drie standaarden laten zien dat Samsung zich in alle productieprocessen volledig inzet voor kwaliteit, milieubewustzijn en gezondheid en veiligheid in al onze productieprocessen. Hierdoor weet u zeker dat u investeert in producten van een leverancier die waarde hecht aan het welzijn van anderen en die zijn klanten wil helpen hun bijdrage aan de CO2-uitstoot te verlagen met systemen die aan strenge ecologische normen voldoen.