Direct naar content

Direct naar toegankelijkheid Hulp

Ecologische oplossingen

Ecologische oplossingen

Het Green Management Programme van Samsung is een ‘groene’ cultuur die wordt onderbouwd door de certificeringen van
ISO 9001, OHSAS 18001 en ISO 14001.

De processen van Samsung berusten op milieuvriendelijke technologieën en faciliteiten. De milieu-impact wordt tot een minimum beperkt.

Samsung heeft in 2004 het Eco Design System (EDS) ingevoerd om de ecologische kwaliteit van onze producten efficiënt te kunnen beoordelen en verbeteren. In dit systeem worden voor elke categorie doelstellingen geformuleerd vanaf de eerste ontwikkelingsfase. Hierna volgt een evaluatieproces dat garant staat voor eventuele correcties.

Het Eco Design System verbetert niet alleen de ecologische kwaliteit van producten, maar maakt de milieu-eigenschappen van een product ook inzichtelijk voor klanten en andere belanghebbenden. Het systeem is verbonden met ons systeem voor kwaliteitsbewaking, zodat milieuaspecten ook invloed hebben op beslissingen over de productkwaliteit.

Functies en eigenschappen

Verwerking van gevaarlijke afvalstoffen

Omdat Samsung een grote prioriteit toekent aan het milieu, worden alle productieprocessen van printerbenodigdheden op een veilige en milieuvriendelijke wijze uitgevoerd in overeenstemming met internationale normen. Om onze klanten en het milieu te beschermen, voldoen de printerbenodigdheden van Samsung aan de RoHS-voorschriften inzake beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Dankzij deze maatregelen worden de gebruikers van onze producten nooit blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en komen dergelijke stoffen ook niet in het milieu terecht wanneer de producten worden verwijderd.

Programma voor inzameling en recycling

Al onze producten voldoen aan de AEEA-richtlijn 2003 van de EU, waarmee wordt gestreefd naar beperking van de hoeveelheid afval uit elektrische en elektronische apparatuur. Door altijd te streven naar het gebruik van kunststof in onze producten is Samsung in staat de normen ISO 11469 en ISO 1043 na te leven. Van de 3500 onderdelen waaruit een laserprinter wordt geassembleerd, is 15% gerecycled.

Proceslocaties

Door middel van ons Eco Design System (EDS) kunnen we milieuvriendelijkere producten ontwikkelen. Daarnaast voeren we altijd een Levenscyclusanalyse uit om tijdens de ontwerpfase eventuele ecologische zwakke plekken van een product aan het licht te brengen.

Samsung heeft in 2004 een Eco Partner programma ingevoerd om onze partners te helpen bij het instellen van systemen voor ecologisch beheer van schadelijke stoffen in onderdelen en grondstoffen.

We bieden producttesting, training en advies aan onze Eco Partners, die een certificering kunnen behalen om te laten zien dat ze de juiste procedures en systemen hebben geïmplementeerd om de processen voor inkoop en productie van onderdelen en grondstoffen te beheersen.